فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب‌علیشاه ؛پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸

۱,۲۸۲

گفتگوی مدیرمسئول خبرگزاری مهر تابنده با حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

بسم‌الله الرحمن الرحیم

 سلام قربان، سلامت هستید ان‌شاءالله کامل؟

الحمدلله، شکر، متشکرم، عمر را هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید… می‌تواند بگوید… ما منتظریم هرچه خود خدا امر کرد همان را اطاعت کنیم.

ولی قول صد و بیست و یک سال را دادید دیگر به ما.

بله؟

قول صد و بیست و یک سال را به ما دادید شما.

قول که… قول به چیزهایی که مال خودم باشد نمی‌دهم، دیگر چه برسد به اینکه… امیدی است حالا، امید اینکه ما با ناراحتی که ایجاد می‌کند… صد و بیست و یک سال با ناراحتی آدم را از بین می‌برد. نه، الحمدلله، الحمدالله خوبم، و هرچند به امر خدا من تسلیمم و حتی آنهایی که صدمه‌ای به ما می‌زنند می‌گویم چون امر خداست من چاره ندارم، جز اینکه کوشش کنم آنرا رفع کنم، اگر امر خدا باز هم باشد رفعش می‌کنم، اگر امر نباشد نه، ولی الحمدلله سلامتم.

 خداراشکر. قربان این را مطالعه بفرمایید…

این خب، من هرچه هم بگویم جز اینکه اطاعت امر خدا می‌کنم چیز دیگری نمی‌کنم، آن هم که خواستم، حالا فرقی نمی‌کند، در صورتی که فرمایشات من ارزش داشت، صحبتهای من ارزشی داشت پخش کنید، ارزش نداشت نکنید و من کاری ندارم به… من در اطاعت امر خدا هستم، هرچه هم پیش بیاید مربوط به خودش است.

اینجا پخش مستقیم نوشتیم، پخش زنده نوشتیم، همزمان نوشتیم.

پخش زنده هم نمی‌خواهد هرجور پخش بشود اشکال ندارد.

 چشم.

خب این آقایان، البته تا مدتی بر ناراحتی‌های من اضافه شد، ولی حالا که کم شده، الحمدلله ناراحتیم کم شده، اگر دیگر زحمت جدیدی ایجاد نکنند من دلم می‌خواهد بروم به گناباد و اگر هم هروقت هم مرگ آمد همانجا بمیرم، همانجا هم دفن بشوم. چون هرکسی که می‌خواهد در زیارت آقایان گذشته، چهارنفر آقایون گذشته داشته باشد، می‌خواهد حتماً زیارت من هم البته باشم، زیارت من هم داشته باشد، این است که بهتر این است که من هم اگر مرگم در همانجا باشد و همانجا هم دفن بشوم بهتر است، کار دیگری نیست، فکر دیگری ندارم الان.
ان‌شاءالله من خودم هم از خدا می‌خواهم خدایا من را سلامت نگه‌دار، ولی وعده نمی‌توانم بدهم، برای اینکه عمر دست خداست، کم و زیادش دست خداست، سختی و راحتیش دست خداست، هرچه خدا قسمت کرده باشد من ناچاریم به تسلیم به آن.

 ما ان‌شاءالله صد و بیست و یک سال را از شما می‌خواهیم ان‌شاءالله.

بله؟

 ما ان‌شاءالله صد و بیست و یک سال عمر با برکتتان را می‌خواهیم از شما.

ان‌شاءالله هرچه خدا بخواهد، همان عمر طولانی من یا عمر کوتاه من، هردوش یک پاداشی است یا مجازاتی است برای کسانی که من از آنها راضی نباشم. الحمدلله من از زندگی خودم راضیم، و شکر خدا دوستانی که هستند همه بحمدالله صمیمی هستند و حاضرند همه بلایایی هم که به من می‌رسد دفع کنند، تا بتوانند دفع کنند. من هم مع‌هذا از همۀ رفقا، همه دوستان، فقرا راضیم و امیدوارم آنها هم از من راضی باشند که با آرامش و خوشی برویم به آن دنیا ان‌شاءالله همه.
به همه دوستانم سلام من را برسونید.

به روی چشم، به روی چشم، ان‌شاءالله سلامت باشید همیشه.