تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از سوره مبارکه احزاب از قرآن مجید

۶۴۲

مجلس فقری شب دوشنبه ۲٣ خرداد ١٣٩٨ باحضور آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش – ماذون مکرم و دانشمند فاضل با اقامه نماز جماعت برگزار گردید؛ ایشان آیاتی از سوره مبارکه احزاب از قرآن مجید را تلاوت، تفسیر و تشریح فرمودند.