تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از سوره مبارکه روم از قرآن مجید

۵۶۸

آقای دکتر سیدمصطفی آزمایش

سوره روم

۲۶ خرداد ۱۳۹۸