تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۵۴۹

سوره آل عمران – آیه ۱۲۱ تا ۱۲۵ در مورد جنگ احد

۳۰ خرداد ۱۳۹۸