تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از سوره مبارکه صافات از قرآن مجید

۶۳۹

سوره صافات داستان یونس آیات پایانی سوره صافات، آیه ۱۳۲ به بعد

۳ تیر ۱۳۹۸

https://t.me/andishkadesama/6