اندیشکده سما

۱,۱۸۷

اندیشکده سما افتخار آن را دارد تا تفسیر علمی از قرآن مجید را در اختیار علاقه مندان قرار دهد.
این پایگاه علمی – تحقیقاتی نخستین پایگاه جامع علوم قرآنی است که تفسیر قرآن مجید و تشریح واژگان قرآنی را جهت استفاده علاقه مندان منتشر میسازد.
تفسیر علمی از قرآن، عنوان سلسله گفتارهای هفتگی «دکتر سیدمصطفی آزمایش» است که به دلیل مراجعه بیشمار مخاطبان در شبکه های اجتماعی در یک مجموعه مدوّن با عنوان «اندیشکده سما» با هدف سهولت دسترسی محققان و اندیشمندان گردآوری شده است.