«سوره عنکبوت» ؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۷۶۹

بیانات جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

بتاریخ : ۶ مرداد ١٣٩٨