«اذن و اجازه در آیات سوره نور» ؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۷۷۰

بتاریخ : ۱۰ مرداد ١٣٩٨

بیانات جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

آیات ۶۲ و ۶٣ از سوره مبارکه نور درباره اذن و اجازه در آیات قرآن مجید