«سوره مبارکه انفال»؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۲۶۴

کاری از دکتر سیدمصطفی آزمایش

بتاریخ : ۱٣ مرداد ١٣٩٨

تلاوت ، تفسیر و تشریح آیاتی از سوره مبارکه انفال از قرآن مجید