«سوره الصف یا حواریون»؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۶۰۷

تلاوت و تفسیر و تشریح  آیاتی از سوره الصف یا سوره حواریون از قرآن مجید

کاری از : حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

بتاریخ : ۱۷ مرداد ١٣٩٨