«سوره عنکبوت»؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۷۹۳

تلاوت و تفسیر و تشریح  آیاتی از سوره عنکبوت از قرآن مجید

کاری از : حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

بتاریخ : ۲۰ مرداد ١٣٩٨