«نماز، غسل و تیمم در سوره نساء»؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۲۴۰

کاری از : جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

بتاریخ : ۲۴ مرداد ١٣٩٨