«نماز، غسل و تیمم در سوره نساء»؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۶۷۷

کاری از : جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

بتاریخ : ۲۴ مرداد ١٣٩٨