دیدار هیاتی از «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» با نمایندگان پارلمان اروپا

۱,۰۲۵

در حالیکه چند روزی بیشتر به بازگشایی پارلمان اروپا پس از تعطیلات تابستانی نمانده ، «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» دیدارهای خود با نمایندگان اتحادیه اروپا و ارائه آخرین گزارشهای حقوق بشر آغاز کرده است.

بر اساس همین گزارش تعدادی از اعضای «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»، دیدارهای خود را چند روز قبل از بازگشایی پارلمان اروپا با نمایندگان اتحادیه اروپا آغاز کرده اند تا در حد توان به ارائه آخرین گزارشهای وضعیت حقوق بشر در ایران بپردازند.

این دیدارها در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و گزارش آن متعاقبا به سمع و نظر هموطنان شریف خواهد رسید.

منبع : شبتاب نیوز