«یادآوریِ» تعهد مسئولین به حفظ حقوق شهروندی جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

۱,۵۸۵

خبر بازگشت جناب آقای دکتر نورعلی تابنده حقوقدان برجسته و بزرگ طریقت گنابادی به شهر بیدخت از توابع گناباد پس از حدود ۱۴ سال «نفی بلد» بدون حکم قضایی و نیز یکسال و نیم حصر خانگی و باز آن هم بدون حکم قضایی ، موجب ایجاد موجی از شادی و شعف در دل ملیونها ایرانی پیرو این طریقت در داخل و خارج کشور گردیده است .

ظاهرا یکی از شروط موافقت مقامات با برداشتن حصر و صدور اجازه بازگشت ایشان به سرزمین اجدادی ، عدم مراجعه دراویش گنابادی از سایر نقاط کشور به گناباد بوده است.

اگر چه چنین شرط ظالمانه ای برخلاف مواد قانون اساسی و مفاد تمامی قوانین جاری کشور است و شهروندان یک کشور نباید برای سفر از یک شهر به شهری دیگر از مقامات آن شهر اجازه ای بگیرند ، معهذا دراویش گنابادی در اجابت این درخواست و اطاعت از مشایخ و بزرگان سلسلۀ گنابادی ، وبه منظور برقراری آرامش مورد نظر مسئولین ، به شهادت تمامی خبرگزاری ها ، بر اشتیاق درونی مهار زده و از سفر به گنابادی خودداری نموده اند و از این بابت موجبات آرامش مورد نظر مسئولین را فراهم ساخته اند .

اما در سوی دیگر ماجرا ، عده ای ماجراجو که همواره قوانین کشوری برایشان بازیچه ای بیش نبوده، گروهی هنجارشکن را تحریک کرده تا به خیابانهای گناباد بریزند و با طرح تندترین شعارهای بیگانه با فرهنگ مهمان نواز هموطنان شریف گنابادی، قطب عالیقدر دراویش گنابادی را وادار به ترک مسقط الراس خویش نمایند !

اینکه جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه بزرگ طریقت گنابادی در منزل اجدادی خود در شهر گناباد و با قدمتی دویست ساله سکنی گزیده اند و اینکه پدر ایشان آقای صالحعلیشاه گنابادی و پدر بزرگ ایشان آقای نورعلیشاه گنابادی ، و جد امجد ایشان جناب آقای سلطانعلیشاه گنابادی ، که میان علماء داخل و خارج کشور به ملا سلطانعلی گنابادی (جنابذی) صاحب بزرگترین تفسیر قرآن مجید یعنی ” بیان السعاده فی مقامات العباده ” شناخته میشود ، و اینکه اجداد ایشان بیش از چند صد سال است در این منطقه ساکن بوده اند ، واقعیتی نیست که هرگز با تجمع و جو سازی تعدادی از افراد تندرو و افراطگرا تغییر کند.

در این خصوص به مسئولین توصیه می شود در پایبندی به قوانین کشور و حمایت از حاکمیت قانون و نیز حقوق شهروندی جناب آقای دکتر نورعلی تابنده جدیت بخرج داده اجازه ندهند تا گروهی اندک ازخشونتگرایان خصومت پیشه و آرامش ستیز، با فرصت طلبی چهره شهر گناباد را در انظار جهانیان مخدوش نمایند.

بدیهی است در صورت کوتاهی مسئولین در حفظ و حمایت ازحقوق شهروندی جناب آقای دکتر نورعلی تابنده بزرگ دراویش گنابادی ایرانیان خارج از کشور عکس العمل نشان داده ودرمراجعه به مجامع بین المللی وسازمانهای مدافع حقوق بشر تردید نخواهند کرد.

گروهی از ایران دوستان و ایرانیان ساکن خارج از ایران

 

 

View this post on Instagram

 

یادآوری تعهد مسئولین به حفظ حقوق شهروندی جناب آقای دکتر نورعلی تابنده
خبر بازگشت جناب آقای دکتر نورعلی تابنده حقوقدان برجسته و بزرگ طریقت گنابادی به شهر بیدخت از توابع گناباد پس از حدود ۱۴ سال “نفی بلد”ِ بدون حکم قضایی و نیز یکسال و نیم حصر خانگی و باز آن هم بدون حکم قضایی ، موجب ایجاد موجی از شادی و شعف در دل ملیونها ایرانی پیرو این طریقت در داخل و خارج کشور گردیده است . ظاهرا یکی از شروط موافقت مقامات با برداشتن حصر و صدور اجازه بازگشت ایشان به سرزمین اجدادی ، عدم مراجعه دراویش گنابادی از سایر نقاط کشور به گناباد بوده است.
اگر چه چنین شرط ظالمانه ای برخلاف مواد قانون اساسی و مفاد تمامی قوانین جاری کشور است و شهروندان یک کشور نباید برای سفر از یک شهر به شهری دیگر از مقامات آن شهر اجازه ای بگیرند ، معهذا دراویش گنابادی در اجابت این درخواست و اطاعت از مشایخ و بزرگان سلسلۀ گنابادی ، وبه منظور برقراری آرامش مورد نظر مسئولین ، به شهادت تمامی خبرگزاری ها ، بر اشتیاق درونی مهار زده و از سفر به گنابادی خودداری نموده اند و از این بابت موجبات آرامش مورد نظر مسئولین را فراهم ساخته اند . اما در سوی دیگر ماجرا ، عده ای ماجراجو که همواره قوانین کشوری برایشان بازیچه ای بیش نبوده، گروهی هنجارشکن را تحریک کرده تا به خیابانهای گناباد بریزند و با طرح تندترین شعارهای بیگانه با فرهنگ مهمان نواز هموطنان شریف گنابادی، قطب عالیقدر دراویش گنابادی را وادار به ترک مسقط الراس خویش نمایند !
اینکه جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه بزرگ طریقت گنابادی در منزل اجدادی خود در شهر گناباد و با قدمتی دویست ساله سکنی گزیده اند و اینکه پدر ایشان آقای صالحعلیشاه گنابادی و پدر بزرگ ایشان آقای نورعلیشاه گنابادی ، و جد امجد ایشان جناب آقای سلطانعلیشاه گنابادی ، که میان علماء داخل و خارج کشور به ملا سلطانعلی گنابادی (جنابذی ) صاحب بزرگترین تفسیر قرآن مجید یعنی ” بیان السعاده فی مقامات العباده ” شناخته میشود ، و اینکه اجداد ایشان بیش از چند صد سال است در این منطقه ساکن بوده اند ، واقعیتی نیست که هرگز با تجمع و جو سازی تعدادی از افراد تندرو و افراطگرا تغییر کند. در این خصوص به مسئولین توصیه می شود در پایبندی به قوانین کشور و حمایت از حاکمیت قانون و نیز حقوق شهروندی جناب آقای دکتر نورعلی تابنده جدیت بخرج داده اجازه ندهند تا گروهی اندک ازخشونتگرایان خصومت پیشه و آرامش ستیز، با فرصت طلبی چهره شهر گناباد را در انظار جهانیان مخدوش نمایند
بدیهی است در صورت کوتاهی مسئولین در حفظ و حمایت از

A post shared by یحیی خوشمرام (@yahya.khoshmaram) on