«سوره بقره»؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۱,۱۰۶

کاری از : جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

آیاتی از سوره مبارکه بقره

بتاریخ : ۷ شهریور ١٣٩٨