اجرای مرحله نهایی توطئه شیطانی سازمان یافته علیه دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در تهران و سایر شهرها

۲,۳۲۷

تهاجم، ورود غیر قانونی نیروهای امنیتی به مراکز گردهمایی دراویش نعمت اللهی در حسینیه مرکزی تهران، مزار سلطانی بیدخت و سایر موقوفات سلسله از جمله درمانگاهها و غارت اموال این مراکز

بنا بر گزارشات رسیده دقایقی پیش نیروهای امنیتی به حسینی امیرسلیمانی دراویش نعمت اللهی گنابادی در تهران حمله کرده و پانزده نفر از دراویش که در این مکان حضور داشتند را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و به مکان نامعلومی منتقل کردند، نیروهای امنیتی اموال و کتابهای حسینیه امیر سلیمانی را غارت کردند.

بنا بر همین گزارش نیروهای امنیتی پس از حمله به حسینیه امیر سلیمانی به «درمانگاه صالح» متعلق به دراویش گنابادی که جنب حسینیه امیر سلیمانی در تهران می باشد حمله کرده و اموال و کامپیوترهای درمانگاه صالح را نیز غارت کردند.

همچنین به اطلاع دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی می رسد که روز گذشته مورخ ۹ اردیبهشت تولیت مزار سلطانی از سلسله نعمت اللهی گنابادی به اداره اوقاف نظام حاکم بر ایران منتقل شده است، و نیروهای امنیتی اعلام کرده اند که در هفته آینده ساختمان حسینیه امیر سلیمانی در تهران را نیز پلمب و مصادره خواهند کرد.

اخبار مکمل در این زمینه به اطلاع پیروان سلسله نعمت اللهی و هموطنان عزیز خواهد رسید