برگزاری نشست «تنوع فرهنگی و همبستگی ملی؛ اقوام دینی ایران» در برلین

۶۴۳

برگزاری نشست «تنوع فرهنگی و همبستگی ملی؛ اقوام دینی ایران» با حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی کشور

نشست تخصصی درباره نژادپرستی و تبعیض علیه  مسلمانان اوایل اکتبرسال جاری در برلین برگزار می‌شود.  کلیسایی در شهر پورتلند ایالت اورگان تبدیل به حسینیه ای برای مجالس محرم شده است.

لسان الغیب حافظ شیرازی می فرماید :

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند