تردستی و شعبده بازی در دستگاه پروپاگاندا و تبلیغات طاغوت!

۲,۱۲۷

 

روز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ محمد یاور ثلاث ، که خود از قربانیان فاجعه گلستان هفتم است ، در حکمی ناعادلانه ، به حبس و سه بار قصاص محکوم شد.

علاوه بر ایرادات شکلی و ماهوی در مراحل دادرسی ، حکم صادر شده برای جرائمی مشابه آنچه رخ داد با توجه به آنکه ، آقای ثلاث ، مقتولین را نمی شناخته و مرگ آنها با نیت قبلی و به منظور تصفیه حساب شخصی نبود و شاهدان عینی در دادگاه حضور پیدا نکرده اند که حضور آقای ثلاث را به عنوان راننده اتوبوس تأیید کنند در نتیجه مستندات دادگاه بر اساس یک ویدئو ۲ دقیقه ای است که از ایشان در شرایط ویژه ای گرفته شده است ، در این برنامه به واکاوی شیوه های بکار گرفته شده از ایشان می پردازیم تا بینندگان عزیز با توجه به مستندات موجود جهت تنویر افکار عمومی به ارزیابی جوانب این حادثه پرداخته و ملعبه و بازیچه صحنه سازی های ساختگی عوامل امنیتی – اطلاعاتی نفوذی در دستگاه های دولتی نظیر ، خبرنگاران صدا و سیما ، نیروهای نظامی – انتظامی و مسئولیت و قضات دادگاههای انقلاب نشوند.

در این ویدئو دو دقیقه ای در نظر داریم ،  توجه شما را به نمونه های دیگری از تردستی و شعبده بازی در دستگاه تبلیغات طاغوت فرعون – صدا و سیمای میلی – جلب نماییم.

بنابر اظهارات رسمی آقای ثلاث در نخستین جلسه دادگاه که بطور علنی برگزار شد ، ایشان اظهارات مطروحه در این ویدئو را در شرایطی بیان می کنند که فرق سرشان متأثر از ۱۷ ضربه باتوم نیروهای گارد ویژه ، بینایی شان مخدوش و دست راستشان دچار آسیب دیدگی جدی شده است.