در وصف مریضی «گاو دیوانه» ؛ بقلم دکتر دادرش فتحی

۷۴۸

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Dadrash Fathi-Saffar (@drdadrashfathi) on

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.