توهین های میکروب خبرگزاری ضدصوفیه به بزرگان و مشایخ سلسله نعمت اللهی گنابادی

۷۴۶

جسارت و بی ادبی میکروب کانال تلگرامی خبرگزاری ضد صوفیه به جناب شیخ بزرگوار سلسله جناب آقای حاج شیخ یوسف مردانی بخاطر دفاع جانانه از کیان تصوف.

ای کاش ما هم کمی از بزرگانمان الگو می گرفتیم

ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا

(سوره مریم آیه۵۰)

درود بی بیکران لسان صدق سلسله نعمت اللهی گنابادی جناب آقای حاج یوسف مردانی درویش صدقعلی

آفرین بر شجاعت این شیخ بزرگوار

نمونه ای دیگر از توهین های میکروب خبرگزاری ضد صوفیه به بزرگان و مشایخ سلسله نعمت اللهی گنابادی

آیا مسئولین مملکت در جریان این اهانت ها هستند؟

 

View this post on Instagram

 

لطفاً ورق بزنید جسارت و بی ادبی میکروب کانال تلگرامی خبرگزاری ضد صوفیه به جناب شیخ بزرگوار سلسله جناب آقای حاج شیخ یوسف مردانی بخاطر دفاع جانانه از کیان تصوف ای کاش ما هم کمی از بزرگانمان الگو می گرفتیم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا (سوره مریم آیه۵۰) درود بی بیکران لسان صدق سلسله نعمت اللهی گنابادی جناب آقای حاج یوسف مردانی درویش صدقعلی آفرین بر شجاعت این شیخ بزرگوار نمونه ای دیگر از توهین های میکروب خبرگزاری ضد صوفیه به بزرگان و مشایخ سلسله نعمت اللهی گنابادی آیا مسئولین مملکت در جریان این اهانت ها هستند؟؟؟ خبرگزاری_صوفیه #خبرگزاری_صوفیه_معاند #خبرگزاری_صوفیه_منافق #مسئولین_باید_پاسخگو_باشند

A post shared by یحیی خوشمرام (@yahya.khoshmaram) on

 

View this post on Instagram

 

A post shared by یحیی خوشمرام (@yahya.khoshmaram) on

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.