اخطار به مسئولین؛ «توصیه به رعایت قانون و حفظ آرامش و نظم»

۸۴۱

اخطار به مسئولین

دراویش تا کنون متعهدانه به قول و قرارهای مسئولین اعتماد کرده و مظلومانه خود را از سفر به گناباد و زیارت پیر و مرشدشان محروم ساخته اند.

به مسئولین توصیه می شود قدردان این رفتار مدنی دراویش بوده و افسار روحانیت فاسد را محکمتر بکشند.

اگر دراویش کوچکترین تعللی در تأمین امنیت پیر و مرشدشان از سوی مسئولین مشاهده کنند خود راساً برای وارد عمل خواهند شد مواظب باشید دچار اشتباه محاسبه نشوید.

 

View this post on Instagram

 

اخطار به مسئولین دراویش تا کنون متعهدانه به قول و قرارهای مسئولین اعتماد کرده و مظلومانه خود را از سفر به گناباد و زیارت پیر و مرشدشان محروم ساخته اند . به مسئولین توصیه می شود قدردان این رفتار مدنی دراویش بوده و افسار #روحانیت_فاسد را محکمتر بکشند اگر دراویش کوچکترین تعللی در تأمین امنیت پیر و مرشدشان از سوی مسئولین مشاهده کنند خود راساً برای وارد عمل خواهند شد مواظب باشید دچار اشتباه محاسبه نشوید #روحانیت #روحانیت_فاسد #فرقه_نیوز

A post shared by یحیی خوشمرام (@yahya.khoshmaram) on

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.