از ‘حصرخانگی’ تا ‘تبعید خاموش’ دکتر نورعلی تابنده

۱,۳۲۳

مهدی طایب عنصر نفوذی سرویسهای جاسوسی کشورهای متخاصم و ستون پنجم دشمن، طراح توطیه سیاه‌ «از حصر خانگی تا تبعید خاموش» حضرت آقای دکترنورعلی تابنده گنابادی ملقب به مجذوبعلیشاه میباشد.

تبعید و حصر یعنی فقدان آزادی! «… تبعید وحصر » یعنی این که شاهدانتشار اخبار ( مربوط به عالم درویشی، قطب دراویش، مجالس درویشی و… از شیپور بدصدای به اصطلاح خبرگزاریهای معاند و متخاصم باشیم…

« حصر و تبعید» یعنی ارادتمندان اخبار احبّاء را از دهان اعداء بشنوند…

« حصر و تبعید» یعنی این که شاهد انتشار اخبار مربوط به مناسبات فقری سلسله گنابادی از جانب دشمنان قسم خورده فقر ودرویشی و مخالفان سوگند خورده حضرت آقای مجذوبعلیشاه باشیم که با تزویر و به منظور قدرتنمایی قلابی ادعا میکنند که از رگ گردن به دراویش نزدیکترند.

این شیطانپرستها « حصر و تبعید» ناجوانمردانه ای را به قطب عظیم القدر عالم تصوف و عرفان و فقر و درویشی تحمیل کرده اند، تا سلسله حقه نعمت اللهیه گنابادی را در کام استحاله حکومتی فروببلعند، و بک فرقه قلابی و دست ساز خودشان را زیر نام « سلسله حقیقی نعمت اللهی» براه بیندازد و اعضای بسیج را در آن حُقنه کنند و به این بسیجیهای کوپنی لقب « درویش های حقیقت طلب» بدهند. این همان کَلَکِ کودکانه ای است که در قبال مکتب «سایمنتولوژی» بکار بستند و همه جا در داخل و خارج کشور به دروغ شایعه درگذشت بنیانگذار آن مکتب را بر سر زبانها انداختند تا با خیال راحت از طریق یکی از همدستهای سابق « اسدالله لاجوردی سلاخ» به نام « خانم ش- ن» اختیار اعضای مکتب سایمنتولوژی را به دست بگیرند. این توطیه های شیطانی در این چهل سال بر علیه هموطنان کم نبوده، اما هربار هم با هوشیاری و بیداری و عکس العملهای بجا و بموقع هموطنان آگاه خنثی شده است.

 

View this post on Instagram

 

ازحصرخانگی تا تبعیدخاموش حضرت آقای #دکترنورعلی_تابنده #مهدی_طایب عنصر نفوذی سرویسهای جاسوسی کشورهای متخاصم و ستون پنجم دشمن، طراح توطیه سیاه‌ « ازحصرخانگی تا تبعیدخاموش» حضرت آقای دکترنورعلی تابنده گنابادی ملقب به مجذوبعلیشاه میباشد. تبعید و حصر یعنی فقدان آزادی! «… تبعید وحصر » یعنی این که شاهدانتشار اخبار ( مربوط به عالم درویشی، قطب دراویش، مجالس درویشی و… از شیپور بدصدای به اصطلاح خبرگزاریهای معاند و متخاصم باشیم… « حصر و تبعید» یعنی ارادتمندان اخبار احبّاء را از دهان اعداء بشنوند… « حصر و تبعید» یعنی این که شاهد انتشار اخبار مربوط به مناسبات فقری سلسله گنابادی از جانب دشمنان قسم خورده فقر ودرویشی و مخالفان سوگند خورده حضرت آقای مجذوبعلیشاه باشیم که با تزویر و به منظور قدرتنمایی قلابی ادعا میکنند که از رگ گردن به دراویش نزدیکترند. این شیطانپرستها « حصر و تبعید» ناجوانمردانه ای را به قطب عظیم القدر عالم تصوف و عرفان و فقر و درویشی تحمیل کرده اند، تا سلسله حقه نعمت اللهیه گنابادی را در کام استحاله حکومتی فروببلعند، و بک فرقه قلابی و دست ساز خودشان را زیر نام « سلسله حقیقی نعمت اللهی» براه بیندازد و اعضای بسیج را در آن حُقنه کنند و به این بسیجیهای کوپنی لقب « درویش های حقیقت طلب» بدهند. این همان کَلَکِ کودکانه ای است که در قبال مکتب «سایمنتولوژی» بکار بستند و همه جا در داخل و خارج کشور به دروغ شایعه درگذشت بنیانگذار آن مکتب را بر سر زبانها انداختند تا با خیال راحت از طریق یکی از همدستهای سابق « اسدالله لاجوردی سلاخ» به نام « خانم ش- ن» اختیار اعضای مکتب سایمنتولوژی را به دست بگیرند. این توطیه های شیطانی در این چهل سال بر علیه هموطنان کم نبوده، اما هربار هم با هوشیاری و بیداری و عکس العملهای بجا و بموقع هموطنان آگاه خنثی شده است.

A post shared by مانی شاپور (@mani216shapur) on

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.