بخشی از سخنان امام جمعه گناباد در باره سفر دکتر نورعلی تابنده به بیدخت گناباد

۱,۰۲۲

« متاسفانه بعد از ورود رئیس فرقه صوفیه به گناباد اوضاع مشتنج شد و مردم با تجمع ها و دیدار حضوری با مسئولان اعتراض خود را اعلان کردند و گفتند اینها قبل از انقلاب ظلم کردند ، اینهایی که تظاهرات مردم را تهدید می کردند ، اینهایی که بدعت هایی در دین دارند و اینهایی که در سال ۹۶ آبرو ی گناباد را بردند نباید در شهرستان بمانند و آنها قول دادند تا چند روز آینده شهر را ترک خواهد کرد ؛ اما متاسفانه به وعده ها عمل نشد مردم مراجعه می کنند و اعتراض دارند و حقیر از یکسو باید پاسخگوی بدقولی مسئولان باشم و از سوی دیگر مردم را به صبر و آرامش دعوت کنم چرا که نمی خواهیم وحدت مرد م خدشه دار شود . اعلان می کنم بنده نمی توانم پاسخ قانع کننده ای به مردم بدهم ولی از مسئولان بویژه در تهران تقاضا می کنم همانطوری که برای این فرقه که ۲/۵ % جامعه هستند وقت گذاشتند و از آنها حفاظت می کنند از ۹۷/۵% مردم این شهرستان حمایت کنند مردم از اینها متنفرند به خواست مردم و به احساسات مردم احترام بگذارند »

منبع : فرقه نیوز وابسته به نهادهای امنیتی اداره فرق و ادیان