امضاء و سر برگ جدید اداره فرق و ادیان: ‘فرزندان نامشروع استعمار!’

۸۶۷

فرزندان نامشروع استعمار که در “خبرگزاری معاند ضد صوفیه” و در “فرقه نیوز” و در “رصد فرق و ادیان” مزدوری میکنند، بجان هم افتاده و مثل سگ پاچه یکدیگررا میگیرند!

امضای جدید “فرق و ادیانی ها”: “فرزندان نامشروع استعمار”!

فرزندان نامشروع استعمار – نوکرهای برادران طائب- رسما امضای خودرا بر بالای سربرگهای دوایر فرق و ادیان گذاشته و از بابت مثال امروز مشاهده میکنیم که “خبرگزاری (معاند ضد) صوفیه” از خود با عنوان “فرزندان نامشروع استعمار” نام میبرد.

این فرزندان نامشروع استعمار همگی جیره خوار سرویسهای جاسوسی کشورهای بیگانه و متخاصم هستند. تخاصمشان هم با اسلام است و هم با ایران! اما برای ایز گم کردن به مسلمانان و به ایرانیان با استفاده از تکنیک نعل وارونه تهمت میچسبانند و صفت جبلی خودشان را به مردمان آزاده نسبت میدهند.

فرزندان نامشروع استعمار به خیال خام خود میخواهند تله بگذارند و اهل الله را به تور سوراخ و پاره پاره خود بیندازند. از فرط بلاهتی که دارند، این فرزندان نامشروع استعمار نوشته اند:

#اطلاعیه_مهم

قابل توجه #مسئولین و #بزرگان_سلسله/   طبق رصدهای صورت گرفته #فتنه_جدید دراویش مدرن در قالب #ری_استارت در حال شکل گرفتن است.اکانت های جعلی #دراویش_مدرن با تبلیغ گسترده ری استارت در #اینستاگرام و گروه های #تلگرامی_دراویش، در حال ایجاد فضای مناسب برای #فتنه جدید هستند.امیدواریم مسئولین مربوطه و بزرگان سلسله همچون بحث #بیدخت بار دیگر با برگزاری جلسات و همفکری باعث #خنثی کردن #فتنه جدید این درویش نماها شوند.

#اعلام_همکاری
باتوجه به حساسیت موضوع خبرگزاری صوفیه از تمام دراویش درخواست دارد برای خنثی کردن این فتنه تمام اخبار و اطلاعات خود را برای ادمین کانال ارسال کنند تا ان شاء الله طبق بیان آقای محجوبی ننگ و رسوایی دیگری نصیب مولافروشان شود.

#رصد_آنلاین    #تاثیرگذارترین_و_هدفمندترین_کانال  ( عجب خالبندیهای خیره سرانه ای!)

اما اهل الله به این فرزندان نامشروع استعمار نهیب میزنند که:

برو این دام بر مرغ دگر  نه

که عنقا را بلند است آشیانه