پیاده نظام شیطان ؛ بقلم یحیی خوشمرام

۱,۱۲۹

مدتی است میکروب تلگرامی خبرگزاری ضد صوفیه همراه با سایت و کانال تفرقه افکن فرقه نیوز بلندگوی اداره فرق و ادیان ، یکی از آیه های شریفه قرآن مجید را بر سر نیزه بلاهت کرده و لاف گزاف “ما از گردن به شما نزدیکتریم ” را سر داده اند .
در جواب ایشان باید بگوییم که اگرچه دهان های شما خیلی گشاد است باز این لاف در دهانتان نمی گنجد
چرا که به شبه ای بس شیطانی در افتاده اید چنانکه شیطان نیز در برابر خطاب الهی ، لاف گزاف “انا خیر منه ” را سرداد و در برابر ربوبیت پروردگارش مستکبرانه به منیت خودش متوسل شده عَلَم “انانیت” برفراشت
البته شیطان بعدا دانست که فریب خورده و پروردگارش او را به خودش واگذاشته لذا به پروردگاش عرض کرد ” بما اغویتنی …” و در خواست کرد از بابت فریبی که خورده به او به اصطلاح امروز اختیار ات گسترده و فوق العاده عطا شود که از ناحیه اقدس ربوبی موافقت شد تا او لشکریانش وسیله ای شوند تا گروه اندک خالصان از خیل مدعیان – البته برای خودشان – باز شناخته شوند لذا به او تکویناً امر شد تا خودش و لشکریان سواره و پیاده اش (که شما باشید) از چپ و راست و بالا و پایین بر مدعیان ایمان و بندگی هجوم آورند تا اهل الله از سایرین بازشناخته شوند و بدینگونه بزرگان ما که معرفت را مستقیماً و بلاواسطه از مبنع آن دریافت می کنند ، همان قدرت و اختیاری را که برای خداوند ذکر شده برای شیطان نیز ذکر می کنند . شیطان نیز ناپیداست و دیده نمی شود در همه جا حضور دارد و بر همه چیز و همه کس اشراف دارد بنا براین شیطان هم به نوعی از رگ کردن به ما نزدیک تر است و این البته نه تنها مزیتی برای شما نیست بلکه شما را نیز مانند بزرگتان آنچنان به فریب نفس گرفتار می کند که هرگز راه بازگشتی نخواهید یافت .
ادامه در پست اینستاگرام

 

View this post on Instagram

 

ا هو ۱۲۱ مدتی است میکروب تلگرامی خبرگزاری ضد صوفیه همراه با سایت و کانال تفرقه افکن فرقه نیوز بلندگوی اداره فرق و ادیان ، یکی از آیه های شریفه قرآن مجید را بر سر نیزه بلاهت کرده و لاف گزاف “ما از گردن به شما نزدیکتریم ” را سر داده اند . در جواب ایشان باید بگوییم که اگرچه دهان های شما خیلی گشاد است باز این لاف در دهانتان نمی گنجد چرا که به شبه ای بس شیطانی در افتاده اید چنانکه شیطان نیز در برابر خطاب الهی ، لاف گزاف “انا خیر منه ” را سرداد و در برابر ربوبیت پروردگارش مستکبرانه به منیت خودش متوسل شده عَلَم “انانیت” برفراشت البته شیطان بعدا دانست که فریب خورده و پروردگارش او را به خودش واگذاشته لذا به پروردگاش عرض کرد ” بما اغویتنی …” و در خواست کرد از بابت فریبی که خورده به او به اصطلاح امروز اختیار ات گسترده و فوق العاده عطا شود که از ناحیه اقدس ربوبی موافقت شد تا او لشکریانش وسیله ای شوند تا گروه اندک خالصان از خیل مدعیان – البته برای خودشان – باز شناخته شوند لذا به او تکویناً امر شد تا خودش و لشکریان سواره و پیاده اش (که شما باشید) از چپ و راست و بالا و پایین بر مدعیان ایمان و بندگی هجوم آورند تا اهل الله از سایرین بازشناخته شوند و بدینگونه بزرگان ما که معرفت را مستقیماً و بلاواسطه از مبنع آن دریافت می کنند ، همان قدرت و اختیاری را که برای خداوند ذکر شده برای شیطان نیز ذکر می کنند . شیطان نیز ناپیداست و دیده نمی شود در همه جا حضور دارد و بر همه چیز و همه کس اشراف دارد بنا براین شیطان هم به نوعی از رگ کردن به ما نزدیک تر است و این البته نه تنها مزیتی برای شما نیست بلکه شما را نیز مانند بزرگتان آنچنان به فریب نفس گرفتار می کند که هرگز راه بازگشتی نخواهید یافت . چر که به فرمایش عرفا بزرگ ، شیطان با تمامی مکر و حیله و وسوسه اش به قلب مومن راهی ندارد و جز این نیست که شیطان تنها مردمان را دعوت می کند بنابراین کیدش جز دعوتی بیش نیست و نظر به اینکه مومنان حقیقی قبلا دعوت پیامبر درونی را لبیک گفته از طریق بیعت تمامی وجود خود را تسلیم آن کارساز الهی کرده اند لذا دعوت شیطان بر ایشان تاثیری ندارد یعنی شیطان با تمامی قدرتی که دارد در مقابل مؤمنان حقیقی کاری از پیش نی تواند ببرد به جز آنکه مایه پختگی بیشتر ایشان….ادامه در تصویر

A post shared by یحیی خوشمرام (@yahya.khoshmaram) on

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.