عقده تکفیریها از رسانه مستقل افشاگر «دُرّ تی وی»

۶۷۴

به راه افتادن سرو صدای تکفیریهای نفوذی – در زیر عباهای برادران طائب در «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» – در بوقهای انکرالاصوات کانالهای تکفیری مانند فرقه نیوز ، خبرگزاری ضدصوفیه و …

 

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.