«صوفی ستیزان فلان شهر»

۱,۳۰۰

عبدالکریم سروش در این گفتگوی تلویزیونی با آقای سیامک دهقانپور خبرنگار صدای آمریکا از مخالفت صوفی ستیزان و معاندین عرفان و تصوف در شهر مشهد با فرهنگ تصوف و فشار بر رهبران جمهوری اسلامی برای ایجاد جو صوفی ستیزی می گوید.