بمناسبت سالروز تولد نود و دو سالگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

۱,۴۹۱

آهِ درویش
تقدیم به دکتر نورعلی تابنده
به مناسبت زادروز ایشان (۲۱مهر ۱۳۹۸)
شعر: جناب رضاعلیشاه ثانی
موسیقی و آواز: حسین سلیمانی