«سوره مائده»؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۹۸۰

کاری از : آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

بتاریخ : ١٨ مهر ١٣٩٨