قنات قصبه شهر گناباد؛ ثبت کاریز گناباد در میراث جهانی یونسکو

۸۴۲

 انعکاس نامطلوب وضعیت قنات جهانی قصبه

به نوع موزائیک فرش زیر پای توریست‌های خارجی که امروز از قنات قصبه بازدید کردند نگاه کنید. این طرز کار باعث انعکاس نامطلوب اوضاع قنات جهانی قصبه در فضای مجازی شد.

گناباد، مقصدی جدید برای گردشگران هلندی

بازدید ۱۶ نفر از گردشگران هلندی و بلژیکی از میراث جهانی قنات قصبه

شهری که سودای توریستی شدن را در سر دارد

وضعیت اسف بار سرویس بهداشتی و نماز خانه پمپ گاز ورودی گناباد شهر جهانی قنات قصبه!
اینجا مهد تمدن گناباد، قنات جهانی قصبه

اینجا مهد تمدن گناباد، قنات جهانی قصبه، شهرک امام رضا علیه السلام است که از جهانی شدن فقط اسمش را شنیده‌اند اما دور از خدمات شهرداری است.