کمیسیون آزادی مذاهب در آمریکا؛ «افزایش آزار و اذیت اقلیتهای مذهبی توسط رژیم ایران»

۱,۰۱۹

کمیسیون آزادی مذاهب در آمریکا در گزارش جدیدی از آزادی مذاهب در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی نوشت:‌

رژیم ایران همزمان با فشار داخلی و بین‌المللی آزار و اذیت جوامع اقلیتهای مذهبی را افزایش داده است.

در گزارش سالانه ۲۰۱۹ کمیسیون آزادی مذاهب در آمریکا پیشنهاد داده است که وزارت‌خارجه این کشور، رژیم ایران را به‌دلیل نقض سیستماتیک آزادیهای مذهبی به‌عنوان یک «کشور مورد نگرانی» لیست‌گذاری کند.