«سوره توبه»؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۷۴۷

کاری از : آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

بتاریخ :  ۲٨ مهر ١٣٩٨