«سوره توبه»؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۶۵۲

کاری از : آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

بتاریخ : ۵ آبان ١٣٩٨