نظر یک پزشک متخصص درباره عارضه کلیوی که موجب انتقال مجدد دکتر نورعلی تابنده به بیمارستان گردید

۱,۰۸۱

در طول چند روز اخیر اخبار ضدو نقیضی در مورد سلامت جسمی حضرتشان انتشار یافته است.
همزمان افراد معتمد و امین، مورد احترام و اعتماد در میان فقرا برای رفع شبهه و آرامش خیال دوستداران حضرتشان با توضیحات خود رفع نگرانی نمودند.

اما حالا در کمال تعجب و کاملأ خارج از انتظار ، شاهدیم که حضرتشان را برای ادامه معالجه و درمان به بیمارستان منتقل نموده اند.

در اینجا چند سوال مطرح است :

عوارض کلیوی منجر به افزایش میزان کرآتینین به شکل ناگهانی رخ نمیدهد.

بر طبق اخبار منتشره ایشان دچار ضعف جسمی، کمبود اشتهاء، مشکلات گوارشی (شاید حالت تهوع) و خستگی بوده اند. تمامی این عوارض میتواند اثرات کاهش فعالیت کلیه ها باشد.

حال چگونه است که پزشکان ایشان با وجود اطلاع از مشکل کلیوی ایشان تازه بعد از چند روز برای درمان ایشان اقدام نموده اند در صورتی که اطبای ایشان میبایستی از اثرات و عوارض بیماری ایشان مطلع باشند؟!

چگونه است که این اطلاعات ضروری در اختیار افراد مورد اعتماد که در باب سلامتی ایشان اظهار نظر نموده اند قرار نگرفته است؟!

ارادتمندان و علاقمندان حضرت آقای مجذوبعلیشاه خواهان پاسخگویی مسئولان مربوطه در این باره میباشند.