مرور برچسب

یار_دلدار

زبان راز

پاسخ به پرسش مخاطبان؛ در این قسمت به سه پرسش همراهان و علاقه‌مندان به سلسله گفتارها پیرامون «امام زمان» پرداخته شده‌است.…

سرو روان

مقدمه‌ای از تکوین جنین و ظهور روح روان و بدن اختری در کالبد و بیان آنکه روح جنین از خلد برین به تن او وارد می‌شود. امیر جنت کیست؟…