مرور برچسب

DorrTV

تکذیبیه

چندی است مشاهده میشود که عده ای تلاش میکنند کانال تلگرامی «پشت پرده ۱۲۱» را به خبرگزاریهای «دُرّ تی وی» و «اینفوصوفی» مربوط و…