ارتباط با ما


  مصاحبه ها و گفتگوهای تلویزیون دُرّ

  مصاحبه ها، گفتگوهای تلویزیون دُرّ DORRTV Interviews
  By DorrTV
  1 / ۵۰
  1. 1 IRAN-RUSSIE Les dessous d'une sinistre alliance IRAN-RUSSIE Les dessous d'une sinistre alliance 31:34
  2. 2 IRAN-RUSSIA The underside of a sinister alliance IRAN-RUSSIA The underside of a sinister alliance 33:08
  3. 3 واکاوی سناریوی «قتل حکومتی» روح‌اله عجمیان واکاوی سناریوی «قتل حکومتی» روح‌اله عجمیان 27:57
  4. 4 برای مغز ها که پوسیدن | پایش | 29/12/2022 برای مغز ها که پوسیدن | پایش | 29/12/2022 39:20
  5. 5 🔴 تجاوز جنسی به هفت تن از کودکان بلوچ در زندان توسط وحوش متجاوز خامنه ای 🔴 تجاوز جنسی به هفت تن از کودکان بلوچ در زندان توسط وحوش متجاوز خامنه ای 04:22
  6. 6 هیچ یک از ضاربان روح‌اله عجمیان و دیگر کشته‌شدگان رژیم دستگیر نشده‌اند... هیچ یک از ضاربان روح‌اله عجمیان و دیگر کشته‌شدگان رژیم دستگیر نشده‌اند... 44:59
  7. 7 وحید بهشتی، مدیر رسانه «در تی وی»؛ یک راه بیشتر نداریم؛ مبارزه مستمر و شدید وحید بهشتی، مدیر رسانه «در تی وی»؛ یک راه بیشتر نداریم؛ مبارزه مستمر و شدید 03:30
  8. 8 خبری در ارتباط با بحرانی شدن وضعیت کشور: بیمارستانها به دلیل اعتصاب احتمالی پزشکان و پرستاران خبری در ارتباط با بحرانی شدن وضعیت کشور: بیمارستانها به دلیل اعتصاب احتمالی پزشکان و پرستاران 02:31
  9. 9 گفتگوی دُرّ تی وی با هیربد دهقانی آذر درکنفرانس «زن، زندگی، آزادی، ازقیام تا انقلاب!» در سنای فرانسه گفتگوی دُرّ تی وی با هیربد دهقانی آذر درکنفرانس «زن، زندگی، آزادی، ازقیام تا انقلاب!» در سنای فرانسه 12:57
  10. 10 رامین ژوبین در گفتگوی ویژه مختصات از تشکیل کارزاری علیه وابستگان به جمهوری اسلامی در کانادا می گوید رامین ژوبین در گفتگوی ویژه مختصات از تشکیل کارزاری علیه وابستگان به جمهوری اسلامی در کانادا می گوید 17:09
  11. 11 وحید بهشتی، مدیر رسانه «در تی وی» در جلسه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»با نمایندگان مجلس انگلستان وحید بهشتی، مدیر رسانه «در تی وی» در جلسه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»با نمایندگان مجلس انگلستان 01:17
  12. 12 گفتگو ویژه مختصات با اقبال اقبالی در مورد آخرین وضعیت توماج صالحی هنرمند مردمی کشورمان گفتگو ویژه مختصات با اقبال اقبالی در مورد آخرین وضعیت توماج صالحی هنرمند مردمی کشورمان 19:32
  13. 13 گفتگوی وحیدبهشتی با افشین ساجدی،نماینده «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»درارتباط با«انقلاب مردم ایران» گفتگوی وحیدبهشتی با افشین ساجدی،نماینده «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»درارتباط با«انقلاب مردم ایران» 09:01
  14. 14 بانو فرح دیبا : نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد خاست بانو فرح دیبا : نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد خاست 01:04
  15. 15 گفتگوی دُرّ تی وی با مهتاب قربانی در حاشیه نشست «زن، زندگی، آزادی؛ قیام یا انقلاب؟!» در سنای فرانسه گفتگوی دُرّ تی وی با مهتاب قربانی در حاشیه نشست «زن، زندگی، آزادی؛ قیام یا انقلاب؟!» در سنای فرانسه 02:53
  16. 16 گفتگوی خبرنگار دُرّ تی وی با کاوه شیرزاد فعال سیاسی و از مدیران شهروندیار گفتگوی خبرنگار دُرّ تی وی با کاوه شیرزاد فعال سیاسی و از مدیران شهروندیار 08:43
  17. 17 نشست «زن زندگی آزادی انقلاب» در حمایت از انقلاب مردم ایران، در سنای فرانسه ـ سه شنبه، ۸ آذر ۱۴۰۱ نشست «زن زندگی آزادی انقلاب» در حمایت از انقلاب مردم ایران، در سنای فرانسه ـ سه شنبه، ۸ آذر ۱۴۰۱ 03:54
  18. 18 گفتگوی ویژه شبکه کلمه با وحید بهشتی، «مدیر رسانه مبارز و مردمی در تی وی» از پارلمان انگلستان گفتگوی ویژه شبکه کلمه با وحید بهشتی، «مدیر رسانه مبارز و مردمی در تی وی» از پارلمان انگلستان 08:43
  19. 19 هفتاد و چهارمین روز «انقلاب مردم ایران» با وحید بهشتی، مدیر رسانه «در تی وی» دوشنبه، ۷ آذر ماه ۱۴۰۱ هفتاد و چهارمین روز «انقلاب مردم ایران» با وحید بهشتی، مدیر رسانه «در تی وی» دوشنبه، ۷ آذر ماه ۱۴۰۱ 20:38
  20. 20 هفتاد و یکمین روز «انقلاب مردم ایران» با وحید بهشتی، مدیر رسانه «در تی وی» جمعه، ۴ آذر ماه ۱۴۰۱ هفتاد و یکمین روز «انقلاب مردم ایران» با وحید بهشتی، مدیر رسانه «در تی وی» جمعه، ۴ آذر ماه ۱۴۰۱ 11:56
  21. 21 شصت و نهمین روز «انقلاب مردم ایران» با وحید بهشتی، مدیر رسانه «در تی وی» چهارشنبه، ۲ آذر ماه ۱۴۰۱ شصت و نهمین روز «انقلاب مردم ایران» با وحید بهشتی، مدیر رسانه «در تی وی» چهارشنبه، ۲ آذر ماه ۱۴۰۱ 06:25
  22. 22 شصت و ششمین روز «انقلاب مردم ایران» با وحید بهشتی، مدیر رسانه «در تی وی» یکشنبه، ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱ شصت و ششمین روز «انقلاب مردم ایران» با وحید بهشتی، مدیر رسانه «در تی وی» یکشنبه، ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱ 14:28
  23. 23 وحیدبهشتی، مدیررسانه مبارزو مردمی «درتی وی»؛ طرح جدید اطلاعات سپاه برای تخریب وترور مولوی عبدالحمید وحیدبهشتی، مدیررسانه مبارزو مردمی «درتی وی»؛ طرح جدید اطلاعات سپاه برای تخریب وترور مولوی عبدالحمید 08:12
  24. 24 راهپیمایی عظیم هموطنان آزادیخواه مقیم پاریس در حمایت از انقلاب مردم راهپیمایی عظیم هموطنان آزادیخواه مقیم پاریس در حمایت از انقلاب مردم 06:59
  25. 25 سی و چهارمین روز «انقلاب مردم ایران» با وحید بهشتی، مدیر رسانه «در تی وی» چهارشنبه، ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱ سی و چهارمین روز «انقلاب مردم ایران» با وحید بهشتی، مدیر رسانه «در تی وی» چهارشنبه، ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱ 11:08
  26. 26 سی و سومین روز «انقلاب مردم ایران» سه شنبه، ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۱ سی و سومین روز «انقلاب مردم ایران» سه شنبه، ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۱ 11:02
  27. 27 آتش سوزی، انفجار و تیراندازی در زندان اوین در سی امین روز انقلاب ایران آتش سوزی، انفجار و تیراندازی در زندان اوین در سی امین روز انقلاب ایران 04:54
  28. 28 بخش سوم ـ ۲۷ امین روز «انقلاب مردم ایران» باوحیدبهشتی، مدیررسانه «درتی وی»ـ چهارشنبه، ۲۰ مهر ماه۱۴۰۱ بخش سوم ـ ۲۷ امین روز «انقلاب مردم ایران» باوحیدبهشتی، مدیررسانه «درتی وی»ـ چهارشنبه، ۲۰ مهر ماه۱۴۰۱ 12:30
  29. 29 انقلاب مردم ایران انقلاب مردم ایران 08:54
  30. 30 دکتر سید محمد سیف زاده: نکاتی بسیار مهم در ارتباط با «حقوق مردم»و وظایف قانونی عمال و ماموران حکومتی دکتر سید محمد سیف زاده: نکاتی بسیار مهم در ارتباط با «حقوق مردم»و وظایف قانونی عمال و ماموران حکومتی 07:05
  31. 31 اختصاصی؛ تهدید امیرعلی لباف به تروروتجاوزبه همسرش توسط عناصررژیم جمهوری اسلامی درفرقه حکومتی دراویش اختصاصی؛ تهدید امیرعلی لباف به تروروتجاوزبه همسرش توسط عناصررژیم جمهوری اسلامی درفرقه حکومتی دراویش 02:15
  32. 32 بررسی ابعاد حقوقی طرح شکایت «منکران حصر دکتر نورعلی تابنده»، علیه فعالان و مدافعان حقوق بشر بررسی ابعاد حقوقی طرح شکایت «منکران حصر دکتر نورعلی تابنده»، علیه فعالان و مدافعان حقوق بشر 41:20
  33. 33 دومین کنفرانس سایبری «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» با عنوان «نفرت پراکنی و پروپاگاندا در ایران» دومین کنفرانس سایبری «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» با عنوان «نفرت پراکنی و پروپاگاندا در ایران» 45:57
  34. 34 #در_تی_وی ؛ نقض حقوق تنوعهای عقیدتی مذهبی در ایران؛ راهکارها و چالش‌ها #در_تی_وی ؛ نقض حقوق تنوعهای عقیدتی مذهبی در ایران؛ راهکارها و چالش‌ها 01:15:08
  35. 35 گزارش حمید قره گزلو، از روز دوم نشست سه روزه «سازمان بین المللی آزادی مذاهب و عقاید گزارش حمید قره گزلو، از روز دوم نشست سه روزه «سازمان بین المللی آزادی مذاهب و عقاید 03:36
  36. 36 A clip summarising the 43-years oppression of Sufis in Iran, displayed in the IRF Summit 2022 A clip summarising the 43-years oppression of Sufis in Iran, displayed in the IRF Summit 2022 10:58
  37. 37 دکتر لنتوس در گفتگو با مسئول کمپین آزادی زینب جلالیان، خواهان آزادی فوری این زندانی سیاسی کُرد شد دکتر لنتوس در گفتگو با مسئول کمپین آزادی زینب جلالیان، خواهان آزادی فوری این زندانی سیاسی کُرد شد 01:47
  38. 38 گزارش روز اول نشست سه روزه «سازمان بین المللی آزادی مذاهب و عقاید» در واشنگتن ۲۰۲۲ گزارش روز اول نشست سه روزه «سازمان بین المللی آزادی مذاهب و عقاید» در واشنگتن ۲۰۲۲ 04:38
  39. 39 کودک سربازها و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن کودک سربازها و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن 10:18
  40. 40 مراسم بزرگداشت درویش شهید راه حق وحقیقت محمدیاورثلاث توسط جمعی از پیروان دکترنورعلی تابنده دربروجرد مراسم بزرگداشت درویش شهید راه حق وحقیقت محمدیاورثلاث توسط جمعی از پیروان دکترنورعلی تابنده دربروجرد 07:22
  41. 41 #اختصاصی_در_تی_وی ؛ پشت پرده توقیف هواپیمای ماهان با پرچم ونزوئلا جهت دور زدن تحریم‌ها #اختصاصی_در_تی_وی ؛ پشت پرده توقیف هواپیمای ماهان با پرچم ونزوئلا جهت دور زدن تحریم‌ها 02:08
  42. 42 مصاحبه #اختصاصی_در_تی_وی با ابوالفضل صفرپور یکی از پرسنل جدا شده از شرکت ماهان ایر مصاحبه #اختصاصی_در_تی_وی با ابوالفضل صفرپور یکی از پرسنل جدا شده از شرکت ماهان ایر 12:32
  43. 43 ضرب و شتم یک وکیل به دستور قاضی در دادسرا ضرب و شتم یک وکیل به دستور قاضی در دادسرا 12:28
  44. 44 وضعیت بحرانی کشور و حالت انفجاری اعتراضات سراسری! وضعیت بحرانی کشور و حالت انفجاری اعتراضات سراسری! 04:20
  45. 45 در جستجوی حقیقت ـ قسمت ۱۹؛ حذف فیزیکی راهکار حکومت برای برخورد با دادخواهان در جستجوی حقیقت ـ قسمت ۱۹؛ حذف فیزیکی راهکار حکومت برای برخورد با دادخواهان 28:26
  46. 46 مصاحبه اختصاصی«درتی وی»باسه تن از زندانیان سابق، درارتباط بافسادنهادینه شده درزندانهای جمهوری اسلامی مصاحبه اختصاصی«درتی وی»باسه تن از زندانیان سابق، درارتباط بافسادنهادینه شده درزندانهای جمهوری اسلامی 01:04:06
  47. 47 گفتگوی اختصاصی «در تی وی» با شاهدان عینی گلستان هفتم ـ در جستجوی حقیقت ـ قسمت ۱۶ گفتگوی اختصاصی «در تی وی» با شاهدان عینی گلستان هفتم ـ در جستجوی حقیقت ـ قسمت ۱۶ 01:03:46
  48. 48 مصاحبه با محمد کریمایی،یکی ازحاضران درجلسه دکترنورعلی تابنده بانیروهای امنیتی درشب واقعه گلستان هفتم مصاحبه با محمد کریمایی،یکی ازحاضران درجلسه دکترنورعلی تابنده بانیروهای امنیتی درشب واقعه گلستان هفتم 31:15
  49. 49 ویژه برنامه مختصات کاری از شبکه جهانی «در تی وی» با موضوع بحران اوکراین و چشم انداز فردای ایران ویژه برنامه مختصات کاری از شبکه جهانی «در تی وی» با موضوع بحران اوکراین و چشم انداز فردای ایران 01:00:15
  50. 50 گفتگوی ویژه شبکه جهانی «دُرّ تی وی» با فرزند جمشید شارمهد گفتگوی ویژه شبکه جهانی «دُرّ تی وی» با فرزند جمشید شارمهد 44:12