ارتباط با ما


  مصاحبه ها و گفتگوهای تلویزیون دُرّ

  مصاحبه ها، گفتگوهای تلویزیون دُرّ DORRTV Interviews
  By DorrTV
  1 / ۵۰
  1. 1 قسمت پنجم برنامه در جستجوی حقیقت قسمت پنجم برنامه در جستجوی حقیقت 56:45
  2. 2 رضا ملک: خامنه ای علاوه بر خیانتهای متعدد به ملت ایران از واقعیت بی کفایتی برخوردار است رضا ملک: خامنه ای علاوه بر خیانتهای متعدد به ملت ایران از واقعیت بی کفایتی برخوردار است 10:42
  3. 3 DR TABANDEH  The Unresolved Death of a National Treasure DR TABANDEH The Unresolved Death of a National Treasure 35:20
  4. 4 قسمت چهارم برنامه در جستجوی حقیقت قسمت چهارم برنامه در جستجوی حقیقت 50:37
  5. 5 مادر بهنام محجوبی: بهنام را مجددا به «بیمارستان روانپزشکی امین آباد» منتقل کردند مادر بهنام محجوبی: بهنام را مجددا به «بیمارستان روانپزشکی امین آباد» منتقل کردند 03:16
  6. 6 خالد پیرزاده، زندانی سیاسی از زندان بزرگ تهران؛ خالد پیرزاده، زندانی سیاسی از زندان بزرگ تهران؛ 03:15
  7. 7 زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی در ۲۷مین روز از اعتصاب غذا، از زندان بزرگ تهران؛ زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی در ۲۷مین روز از اعتصاب غذا، از زندان بزرگ تهران؛ 03:37
  8. 8 ارائه گزارش وضعیت وخیم «بهنام محجوبی» درویش زندانی به نهادهای بین المللی در مصاحبه با حمید قره گزلو ارائه گزارش وضعیت وخیم «بهنام محجوبی» درویش زندانی به نهادهای بین المللی در مصاحبه با حمید قره گزلو 04:31
  9. 9 سخنان تکان دهنده بهنام محجوبی از زندان اوین؛ ما را به صورت صلیب می بستند و بر روی ما ادرار می کردند سخنان تکان دهنده بهنام محجوبی از زندان اوین؛ ما را به صورت صلیب می بستند و بر روی ما ادرار می کردند 08:56
  10. 10 دکتر محمد سیف زاده: قتل مهرداد سپهری، «قتل عمد» است دکتر محمد سیف زاده: قتل مهرداد سپهری، «قتل عمد» است 28:31
  11. 11 گفتگو با دکتر دادرش فتحی پیرامون تحلیل وضعیت جسمی دکتر تابنده در ماههای پایانی حیات جسمانی گفتگو با دکتر دادرش فتحی پیرامون تحلیل وضعیت جسمی دکتر تابنده در ماههای پایانی حیات جسمانی 18:07
  12. 12 بررسی ابعاد وزوایای تاریک درگذشت«مشکوک وناگهانی»دکترنورعلی تابنده دربرنامه «درجستجوی حقیقت»/قسمت سوم بررسی ابعاد وزوایای تاریک درگذشت«مشکوک وناگهانی»دکترنورعلی تابنده دربرنامه «درجستجوی حقیقت»/قسمت سوم 42:10
  13. 13 بررسی ابعاد وزوایای تاریک درگذشت«مشکوک وناگهانی»دکترنورعلی تابنده دربرنامه«در جستجوی حقیقت»/قسمت دوم بررسی ابعاد وزوایای تاریک درگذشت«مشکوک وناگهانی»دکترنورعلی تابنده دربرنامه«در جستجوی حقیقت»/قسمت دوم 49:20
  14. 14 دیدار دکترمحمد سیف زاده و محمدعلی جداری فروغی با نرگس محمدی در زنجان یک روز پس از آزادی نرگس اززندان دیدار دکترمحمد سیف زاده و محمدعلی جداری فروغی با نرگس محمدی در زنجان یک روز پس از آزادی نرگس اززندان 04:26
  15. 15 گفتگو با دکتر محمد سیف زاده حقوقدان، فعال حقوق بشر و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر گفتگو با دکتر محمد سیف زاده حقوقدان، فعال حقوق بشر و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر 23:47
  16. 16 پیام مقاومت زرتشت احمدی راغب از زندان برای ملت مظلوم ایران: تا آزادی به اعتصاب غذا ادامه می دهم پیام مقاومت زرتشت احمدی راغب از زندان برای ملت مظلوم ایران: تا آزادی به اعتصاب غذا ادامه می دهم 03:38
  17. 17 گفتگوی «ویژه برنامه تحلیلی مختصات» با مهندس کورش زعیم عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران؛ سامان ششم گفتگوی «ویژه برنامه تحلیلی مختصات» با مهندس کورش زعیم عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران؛ سامان ششم 33:37
  18. 18 گفتگوی «ویژه برنامه تحلیلی مختصات» با محمد مهدوی فر تخریبچی جنگ ایران و عراق و فعال سیاسی گفتگوی «ویژه برنامه تحلیلی مختصات» با محمد مهدوی فر تخریبچی جنگ ایران و عراق و فعال سیاسی 28:54
  19. 19 گفتگو با دکتر محمد سیف زاده حقوقدان، فعال حقوق بشر و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر گفتگو با دکتر محمد سیف زاده حقوقدان، فعال حقوق بشر و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر 29:19
  20. 20 گفتگوی «ویژه برنامه تحلیلی مختصات» با صدیقه مالکی فرد فعال مدنی و همسر هاشم خواستار زندانی سیاسی گفتگوی «ویژه برنامه تحلیلی مختصات» با صدیقه مالکی فرد فعال مدنی و همسر هاشم خواستار زندانی سیاسی 16:19
  21. 21 بررسی ابعاد و زوایای تاریک درگذشت «مشکوک و ناگهانی» دکتر نورعلی تابنده در برنامه «در جستجوی حقیقت» بررسی ابعاد و زوایای تاریک درگذشت «مشکوک و ناگهانی» دکتر نورعلی تابنده در برنامه «در جستجوی حقیقت» 48:59
  22. 22 دفاعیات محمد نوریزاد از مردم ایران در بیدادگاه علی خامنه ای برای ثبت در تاریخ دفاعیات محمد نوریزاد از مردم ایران در بیدادگاه علی خامنه ای برای ثبت در تاریخ 19:18
  23. 23 رضا خندان؛ وضعیت درمانی نسرین ستوده بسیار مبهم است و همه چیز مخفیانه انجام می شود رضا خندان؛ وضعیت درمانی نسرین ستوده بسیار مبهم است و همه چیز مخفیانه انجام می شود 06:42
  24. 24 پیام دکتر محمد سیف زاده بمناسبت شهدای راه آزادی ایران "مصطفی صالحی" و "نوید افکاری". پیام دکتر محمد سیف زاده بمناسبت شهدای راه آزادی ایران "مصطفی صالحی" و "نوید افکاری". 02:51
  25. 25 گفتگوبا فاطمه سپهری فعال سیاسی و از امضاکنندگان بیانیه چهارده نفر پیرامون وضعیت امروز جامعه ایران گفتگوبا فاطمه سپهری فعال سیاسی و از امضاکنندگان بیانیه چهارده نفر پیرامون وضعیت امروز جامعه ایران 17:28
  26. 26 هشدار مادر «خون به جگر» محمد نوریزاد به علی خامنه ای: هشدار مادر «خون به جگر» محمد نوریزاد به علی خامنه ای: 05:19
  27. 27 محمدنوریزاد:من به سیم آخر زده ام،وتاپای جان ایستاده ام که اموال ایرانیان راازگلوی آخوندها بیرون بکشم محمدنوریزاد:من به سیم آخر زده ام،وتاپای جان ایستاده ام که اموال ایرانیان راازگلوی آخوندها بیرون بکشم 10:30
  28. 28 فریادهای دردناک وخون آلودمحمد نوریزاداززندان اوین،رژیم جمهوری اسلامی کمربه قتل محمد نوریزاد بسته است فریادهای دردناک وخون آلودمحمد نوریزاداززندان اوین،رژیم جمهوری اسلامی کمربه قتل محمد نوریزاد بسته است 15:48
  29. 29 پیام زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیزاز زندان مرکزی کرج درباره اعدام پهلوان نوید افکاری پیام زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیزاز زندان مرکزی کرج درباره اعدام پهلوان نوید افکاری 02:34
  30. 30 مرتضوی؛ هموطن جمهوری اسلامی به ناموس تجاوز کرده است و پاسخ متجاوز فریادی است طوفانی نه سکوتی طولانی مرتضوی؛ هموطن جمهوری اسلامی به ناموس تجاوز کرده است و پاسخ متجاوز فریادی است طوفانی نه سکوتی طولانی 02:49
  31. 31 گفتگوی «ویژه برنامه تحلیلی مختصات» با عمار ملکی در مورد نگرش ایرانیان به دین گفتگوی «ویژه برنامه تحلیلی مختصات» با عمار ملکی در مورد نگرش ایرانیان به دین 29:40
  32. 32 محمد نوریزاد از زندان اوین؛ از احتمال اجرای «سناریوی روسی» در ارتباط با خود خبر داد محمد نوریزاد از زندان اوین؛ از احتمال اجرای «سناریوی روسی» در ارتباط با خود خبر داد 12:41
  33. 33 تماس محمد نوریزاد از زندان اوین، و وضعیت وخیم جسمانی او تماس محمد نوریزاد از زندان اوین، و وضعیت وخیم جسمانی او 11:31
  34. 34 مجله هفتگی «دُرّ تی وی»؛ موضوع این هفته: واکنشها به حکم اعدام نوید افکاری قهرمان کشتی ایران مجله هفتگی «دُرّ تی وی»؛ موضوع این هفته: واکنشها به حکم اعدام نوید افکاری قهرمان کشتی ایران 07:30
  35. 35 حکم اعدام نویدافکاری بایدشکسته شودودریک دادگاه بیطرف به ادعای آقای افکاری مبنی برشکنجه وی رسیدگی شود حکم اعدام نویدافکاری بایدشکسته شودودریک دادگاه بیطرف به ادعای آقای افکاری مبنی برشکنجه وی رسیدگی شود 28:23
  36. 36 محمد نوریزاد از زندان اوین؛ دنبال کربلا و یزید در همین جا بگردید و پیدا کنید نه در ۱۴۰۰ سال پیش محمد نوریزاد از زندان اوین؛ دنبال کربلا و یزید در همین جا بگردید و پیدا کنید نه در ۱۴۰۰ سال پیش 01:01
  37. 37 گفتگوی «ویژه برنامه تحلیلی مختصات» با شیرین عبادی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی-عقیدتی در زندان گفتگوی «ویژه برنامه تحلیلی مختصات» با شیرین عبادی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی-عقیدتی در زندان 17:01
  38. 38 مجله هفتگی «دُرّ تی وی»؛ اخبار زندانیان در زندانها و تبعیدگاه های جمهوری اسلامی در هفته ای که گذشت مجله هفتگی «دُرّ تی وی»؛ اخبار زندانیان در زندانها و تبعیدگاه های جمهوری اسلامی در هفته ای که گذشت 06:36
  39. 39 مستند کارناوال محرم مستند کارناوال محرم 10:14
  40. 40 گفتگوی «ویژه برنامه تحلیلی مختصات» با نرگس منصوری پیرامون آپارتاید جنسیتی بانوان در ایران گفتگوی «ویژه برنامه تحلیلی مختصات» با نرگس منصوری پیرامون آپارتاید جنسیتی بانوان در ایران 21:53
  41. 41 حسن_نایب_هاشم؛ اعتصابات بهترین سلاح کارآمد در مبارزات ملی کشور است حسن_نایب_هاشم؛ اعتصابات بهترین سلاح کارآمد در مبارزات ملی کشور است 29:55
  42. 42 مجله هفتگی «دُرّ تی وی»؛ موضوع این هفته: بازداشت موقت مهراوه خندان با هدف شکستن مقاومت خانم ستوده مجله هفتگی «دُرّ تی وی»؛ موضوع این هفته: بازداشت موقت مهراوه خندان با هدف شکستن مقاومت خانم ستوده 15:08
  43. 43 رضا خندان؛ از چهارشنبه تا کنون هیچ خبری از خانم ستوده نداریم و همین امر همه را نگران کرده است رضا خندان؛ از چهارشنبه تا کنون هیچ خبری از خانم ستوده نداریم و همین امر همه را نگران کرده است 12:07
  44. 44 پیام پوران ناظمی در ارتباط با نقض حقوق زندانیان سیاسی در زندان و فشار بر خانواده هایشان پیام پوران ناظمی در ارتباط با نقض حقوق زندانیان سیاسی در زندان و فشار بر خانواده هایشان 02:04
  45. 45 گفتگوی ویژه برنامه تحلیلی مختصات با مهندس حشمت‌اله طبرزدی پیرامون اعتصابات سراسری گفتگوی ویژه برنامه تحلیلی مختصات با مهندس حشمت‌اله طبرزدی پیرامون اعتصابات سراسری 23:19
  46. 46 مجله هفتگی «دُرّ تی وی»؛ موضوع این هفته: انفجار بندر بیروت در لبنان؛ آغازی بر تحولات خاورمیانه مجله هفتگی «دُرّ تی وی»؛ موضوع این هفته: انفجار بندر بیروت در لبنان؛ آغازی بر تحولات خاورمیانه 08:05
  47. 47 قسمت ۳۵ ـ خاطرات فاطمه سپهری زندانی سیاسی سابق وامضا کننده«بیانیه۱۴»،ازبازداشت تا اخراج اززندان قسمت ۳۵ ـ خاطرات فاطمه سپهری زندانی سیاسی سابق وامضا کننده«بیانیه۱۴»،ازبازداشت تا اخراج اززندان 03:02
  48. 48 زهرا اسماعیلی، «بی گناه و بدون ارتکاب قتل»،به اتهام قتل شوهرش درآستانه اعدام قرار گرفته است زهرا اسماعیلی، «بی گناه و بدون ارتکاب قتل»،به اتهام قتل شوهرش درآستانه اعدام قرار گرفته است 24:20
  49. 49 گفتگوی حسن داعی پژوهشگر و فعال سیاسی پیرامون رخدادهای این روزهای لبنان و تأثیر آن بر آینده ایران گفتگوی حسن داعی پژوهشگر و فعال سیاسی پیرامون رخدادهای این روزهای لبنان و تأثیر آن بر آینده ایران 23:33
  50. 50 افشاگری مجدد امیر حسین میرخلیلی از زندان اوین در رابطه با ادعاهای کذب مطرح شده در گزارش ۲۰:۳۰ افشاگری مجدد امیر حسین میرخلیلی از زندان اوین در رابطه با ادعاهای کذب مطرح شده در گزارش ۲۰:۳۰ 11:01