ارتباط با ما

مصاحبه ها و گفتگوهای تلویزیون دُرّ

مصاحبه ها، گفتگوهای تلویزیون دُرّ DORRTV Interviews
By DorrTV
1 / 50
 1. 1 هاشم خواستار؛ ازمردم قهرمان ایران می خواهیم که شعار «خامنه ای استعفا استعفا» رابه شعارملی تبدیل کنند هاشم خواستار؛ ازمردم قهرمان ایران می خواهیم که شعار «خامنه ای استعفا استعفا» رابه شعارملی تبدیل کنند 07:43
 2. 2 پذیرایی رضا ملک باشعار«مرگ بر خامنه ای»و«مرگ بر دیکتاتور»ازمدیرکل زندانهای استان تهران در زندان اوین پذیرایی رضا ملک باشعار«مرگ بر خامنه ای»و«مرگ بر دیکتاتور»ازمدیرکل زندانهای استان تهران در زندان اوین 02:22
 3. 3 هاشم خواستار؛ این رژیم همه چیز را باخته است​/ مردم نیروهای ریزشی نظام را به گرمی بپذیرند و جذب کنند هاشم خواستار؛ این رژیم همه چیز را باخته است​/ مردم نیروهای ریزشی نظام را به گرمی بپذیرند و جذب کنند 26:29
 4. 4 هاشم خواستار؛این حکومت، تروریست،غیرقانونی ونامشروع است وهرچه زودتربایدبرودوگرنه عاقبت شومی خواهدداشت هاشم خواستار؛این حکومت، تروریست،غیرقانونی ونامشروع است وهرچه زودتربایدبرودوگرنه عاقبت شومی خواهدداشت 25:37
 5. 5 One Year Anniversary of Mohammad Salas execution One Year Anniversary of Mohammad Salas execution 04:54
 6. 6 علت اصلی تمامی مشکلات درایران،دیکتاتوری خامنه ای است مردم بایدهرچه زودتراین دیکتاتوری راسرنگون کنند علت اصلی تمامی مشکلات درایران،دیکتاتوری خامنه ای است مردم بایدهرچه زودتراین دیکتاتوری راسرنگون کنند 10:17
 7. 7 سالهاست مراجع غیرقانونی وغیرصالح، مکالمات فعالان سیاسی_مدنی را به صورت کاملا غیرقانونی شنود می کنند‎ سالهاست مراجع غیرقانونی وغیرصالح، مکالمات فعالان سیاسی_مدنی را به صورت کاملا غیرقانونی شنود می کنند‎ 26:30
 8. 8 درخواست۱۴تن ازفعالین مدنی-سیاسی داخل کشوربرای استعفای رهبر جمهوری اسلامی وتغییر قانون اساسی ایران درخواست۱۴تن ازفعالین مدنی-سیاسی داخل کشوربرای استعفای رهبر جمهوری اسلامی وتغییر قانون اساسی ایران 17:11
 9. 9 دکترسیف زاده؛این حق مسلم مردم است که حکومتی رابیاورندویاببرند،مشروعیت حکومت ناشی ازرای و نظرمردم است دکترسیف زاده؛این حق مسلم مردم است که حکومتی رابیاورندویاببرند،مشروعیت حکومت ناشی ازرای و نظرمردم است 23:24
 10. 10 دکترسیف زاده؛داشتن دادگستری مستقل باقضاتی بیطرف،مستقل واستقراردادرسی منصفانه دراین نظام،امری محال... دکترسیف زاده؛داشتن دادگستری مستقل باقضاتی بیطرف،مستقل واستقراردادرسی منصفانه دراین نظام،امری محال... 17:01
 11. 11 دکتر سیف زاده؛ راه حل برون رفت از این بحرانها، تشکیل حکومتی کاملا غیر دینی و سکولار توسط مردم است دکتر سیف زاده؛ راه حل برون رفت از این بحرانها، تشکیل حکومتی کاملا غیر دینی و سکولار توسط مردم است 28:55
 12. 12 دکتر سیف زاده؛ مردم وطن را دوست دارند و از وطن هم دفاع می کنند ولی از رژیم دفاع نمی کنند دکتر سیف زاده؛ مردم وطن را دوست دارند و از وطن هم دفاع می کنند ولی از رژیم دفاع نمی کنند 25:26
 13. 13 دکتر سیف زاده؛ در صورت حمله به تجمعات و راهپیماییهای اعتراضی، حق دفاع مشروع برای مردم محفوظ است دکتر سیف زاده؛ در صورت حمله به تجمعات و راهپیماییهای اعتراضی، حق دفاع مشروع برای مردم محفوظ است 14:46
 14. 14 دکتر سیف زاده؛ عامل اصلی خشونت در جامعه، برخورد حکومت با مردم است دکتر سیف زاده؛ عامل اصلی خشونت در جامعه، برخورد حکومت با مردم است 30:12
 15. 15 دکتر سید محمد سیف زاده؛ استقرار نظامیان یا شبه نظامیان خارجی در ایران غیر قانونی و ممنوع است دکتر سید محمد سیف زاده؛ استقرار نظامیان یا شبه نظامیان خارجی در ایران غیر قانونی و ممنوع است 25:21
 16. 16 دکتر سیف زاده؛ نحوه برخورد با نسرین ستوده نشان دهنده دشمنی دستگاه قضا با قانون و حقوق بشر است‎ دکتر سیف زاده؛ نحوه برخورد با نسرین ستوده نشان دهنده دشمنی دستگاه قضا با قانون و حقوق بشر است‎ 35:20
 17. 17 دکتر حسن نایب هاشم؛ ابراهیم رئیسی باید به عنوان یک «جانی علیه بشریت» در دادگاه در جایگاه متهم بنشیند دکتر حسن نایب هاشم؛ ابراهیم رئیسی باید به عنوان یک «جانی علیه بشریت» در دادگاه در جایگاه متهم بنشیند 24:37
 18. 18 دکترسیف زاده؛ انقلاب وقتی به وقوع می پیونددکه حق دادخواهی برای مردم ستمدیده ازناحیه حکومت موجودنباشد دکترسیف زاده؛ انقلاب وقتی به وقوع می پیونددکه حق دادخواهی برای مردم ستمدیده ازناحیه حکومت موجودنباشد 39:41
 19. 19 دکتر سیف زاده؛ در دعواهای جناحهای حکومتی، همه جناحها در اسقاط حقوق مردم شریک هستند دکتر سیف زاده؛ در دعواهای جناحهای حکومتی، همه جناحها در اسقاط حقوق مردم شریک هستند 37:21
 20. 20 دکترسیف زاده؛استقلال کانونهای وکلای دادگستری وقوه قضائیه رانابودکردند،ولی صدایی ازحقوقدانی درنیامد! دکترسیف زاده؛استقلال کانونهای وکلای دادگستری وقوه قضائیه رانابودکردند،ولی صدایی ازحقوقدانی درنیامد! 25:08
 21. 21 بزرگداشت روز درویش؛ روز درویش بر عاشقان مبارک باد. سوم اسفند ۱۳۹۷ بزرگداشت روز درویش؛ روز درویش بر عاشقان مبارک باد. سوم اسفند ۱۳۹۷ 16:24
 22. 22 دکتر سیف زاده؛ هیچ حاکمی، مقدس نیست وجنبه الهی ندارد. هیچ دلیل مستندی مبنی برولایت ... دکتر سیف زاده؛ هیچ حاکمی، مقدس نیست وجنبه الهی ندارد. هیچ دلیل مستندی مبنی برولایت ... 26:42
 23. 23 بر خلاف دروغیکه گفته میشود،مردم درسال۵۷برای اسلام انقلاب نکردند،بلکه برای استقلال وآزادی قیام کردند‎ بر خلاف دروغیکه گفته میشود،مردم درسال۵۷برای اسلام انقلاب نکردند،بلکه برای استقلال وآزادی قیام کردند‎ 25:10
 24. 24 دکتر سیف زاده؛ کودک همسری و قوانین متناقض غیر «علمی ـ ا نسانی» در این ارتباط دکتر سیف زاده؛ کودک همسری و قوانین متناقض غیر «علمی ـ ا نسانی» در این ارتباط 20:08
 25. 25 گزارش جامع «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به ستاد حقوق بشر سازمان ملل متحد در نیویورک گزارش جامع «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به ستاد حقوق بشر سازمان ملل متحد در نیویورک 00:53
 26. 26 دکتر سیف زاده؛ تغییر حکومت از حقوق مسلم و تردید ناپذیر مردم است دکتر سیف زاده؛ تغییر حکومت از حقوق مسلم و تردید ناپذیر مردم است 27:28
 27. 27 دکتر سیف زاده؛ جمهوری اسلامی باپخش اظهارات واقاریرمتهمین، یک باردیگر قانون،اخلاق واسلام را زیرپانهاد دکتر سیف زاده؛ جمهوری اسلامی باپخش اظهارات واقاریرمتهمین، یک باردیگر قانون،اخلاق واسلام را زیرپانهاد 33:59
 28. 28 دکتر سیف زاده؛ دست از سر مردم بردارید، روحانیت هیچ سمت و رسمیتی در اسلام و قانون اساسی ندارد دکتر سیف زاده؛ دست از سر مردم بردارید، روحانیت هیچ سمت و رسمیتی در اسلام و قانون اساسی ندارد 27:10
 29. 29 دکتر سیف زاده؛ ولایت مطلقه از هر نوعش که باشد برای انسانیت انسان خطرناک و مضر است دکتر سیف زاده؛ ولایت مطلقه از هر نوعش که باشد برای انسانیت انسان خطرناک و مضر است 31:40
 30. 30 دکترسیف زاده؛مکان رهایی ازابربحرانهای موجوددرمملکت باوجوداین ساختار معیوب به هیچ عنوان... دکترسیف زاده؛مکان رهایی ازابربحرانهای موجوددرمملکت باوجوداین ساختار معیوب به هیچ عنوان... 29:29
 31. 31 دکتر سیف زاده؛ اگر رفراندومی برگزار شودقطعا مردم ایران به ادامه این حکومت رای منفی بالایی خواهند داد دکتر سیف زاده؛ اگر رفراندومی برگزار شودقطعا مردم ایران به ادامه این حکومت رای منفی بالایی خواهند داد 28:20
 32. 32 دکترسیف زاده؛حکومت دوراه داردیادرخواست مردم راقبول کرده وبارفراندوم کنارمیرودو یامردم حق مشروع ... دکترسیف زاده؛حکومت دوراه داردیادرخواست مردم راقبول کرده وبارفراندوم کنارمیرودو یامردم حق مشروع ... 35:52
 33. 33 مصاحبه شیرین عبادی بادُرً تی وی؛ وضعیت کارگران،معلمان وزنان ونقش محوری آنهادرجنبش واعتراضات اخیرمردم مصاحبه شیرین عبادی بادُرً تی وی؛ وضعیت کارگران،معلمان وزنان ونقش محوری آنهادرجنبش واعتراضات اخیرمردم 24:34
 34. 34 دکتر سیف زاده؛ آنچه در ایران به جای «يدخلون في دين الله أفواجا»، به وقوع پیوست،«يخرجون في دين...»بود دکتر سیف زاده؛ آنچه در ایران به جای «يدخلون في دين الله أفواجا»، به وقوع پیوست،«يخرجون في دين...»بود 27:30
 35. 35 دکتر سیف زاده؛ قوه قضائیه قافله سالار بی عدالتی و بی قانونی است دکتر سیف زاده؛ قوه قضائیه قافله سالار بی عدالتی و بی قانونی است 21:35
 36. 36 هنگامه واحدیان خطاب به اتحادیه اروپاوگزارشگرویژه سازمان ملل؛ به دادمابرسید،مازورمان به این حکومت نمی هنگامه واحدیان خطاب به اتحادیه اروپاوگزارشگرویژه سازمان ملل؛ به دادمابرسید،مازورمان به این حکومت نمی 03:20
 37. 37 دکتر محمد ملکی؛ هر چه عمر این رژیم طولانی تر شود وضعیت مردم ایران روز به روز وخیمتر خواهد شد دکتر محمد ملکی؛ هر چه عمر این رژیم طولانی تر شود وضعیت مردم ایران روز به روز وخیمتر خواهد شد 15:24
 38. 38 دکترسیف زاده؛ رژیم ایران به هیچ وجه قانون گرایی راتحمل نمیکند،واین قانون شکنیهاچندان دوام نخواهدداشت دکترسیف زاده؛ رژیم ایران به هیچ وجه قانون گرایی راتحمل نمیکند،واین قانون شکنیهاچندان دوام نخواهدداشت 31:17
 39. 39 ضرب و شتم سه زن درویش گنابادی در زندان زنان قرچک ضرب و شتم سه زن درویش گنابادی در زندان زنان قرچک 08:56
 40. 40 دکتر سیف زاده؛ از اعتصاب، تحصن و راهپیمایی کارگران کاملا حمایت می کنم​/ برخورد حکومت با کارگران... دکتر سیف زاده؛ از اعتصاب، تحصن و راهپیمایی کارگران کاملا حمایت می کنم​/ برخورد حکومت با کارگران... 26:02
 41. 41 استمداد فرزندان عباس واحدیان از نمایندگان پارلمان اروپا و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد استمداد فرزندان عباس واحدیان از نمایندگان پارلمان اروپا و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد 03:25
 42. 42 حسن نایب هاشم؛نوع برخوردباعباس واحدیان شاهرودی بی قانونی محض است ونگرانیهارادرموردوضعیت وی تشدیدکرده حسن نایب هاشم؛نوع برخوردباعباس واحدیان شاهرودی بی قانونی محض است ونگرانیهارادرموردوضعیت وی تشدیدکرده 26:35
 43. 43 دکتر سیف زاده؛ نوع پوشش و حریم خصوصی مردم هیچ ارتباطی به حکومت و نهاد قانون گذار ندارد دکتر سیف زاده؛ نوع پوشش و حریم خصوصی مردم هیچ ارتباطی به حکومت و نهاد قانون گذار ندارد 24:27
 44. 44 شرح ربایش و بازداشت سید هاشم خواستار نماینده مبارز معلمان کشور از زبان خود ایشان پس از آزادی شرح ربایش و بازداشت سید هاشم خواستار نماینده مبارز معلمان کشور از زبان خود ایشان پس از آزادی 21:05
 45. 45 دکتر سیف زاده؛ هر کس به نظر مخالف بی احترامی کند، خواهان پایه گذاری یک دیکتاتوری دیگر در ایران است. دکتر سیف زاده؛ هر کس به نظر مخالف بی احترامی کند، خواهان پایه گذاری یک دیکتاتوری دیگر در ایران است. 23:05
 46. 46 حشمت‌الله طبرزدی؛ به زودی اعتراضات و اعتصابات گسترده طبقات مختلف مردم جامعه به هم خواهند پیوست حشمت‌الله طبرزدی؛ به زودی اعتراضات و اعتصابات گسترده طبقات مختلف مردم جامعه به هم خواهند پیوست 28:14
 47. 47 حسن شریعتمداری؛ اصناف مطالبات صنفی خود را به مطالبات سیاسی بر محور گذار از نظام ارتقاء دهند حسن شریعتمداری؛ اصناف مطالبات صنفی خود را به مطالبات سیاسی بر محور گذار از نظام ارتقاء دهند 15:36
 48. 48 وحید بهشتی از پارلمان اروپا؛ گزارش ارائه آخرین موارد نقض گسترده حقوق ایرانیان توسط نظام ولایت فقیه وحید بهشتی از پارلمان اروپا؛ گزارش ارائه آخرین موارد نقض گسترده حقوق ایرانیان توسط نظام ولایت فقیه 06:42
 49. 49 دکتر سیف زاده؛ مردم درجنبش دیماه۹۶ حرف آخر را زدندو شعاردادن که«اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا». دکتر سیف زاده؛ مردم درجنبش دیماه۹۶ حرف آخر را زدندو شعاردادن که«اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا». 33:42
 50. 50 حضوربرخی از اعضاء انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشردرپارلمان اروپا برای ارائه گزارشات نقض حقوق بشردرایران حضوربرخی از اعضاء انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشردرپارلمان اروپا برای ارائه گزارشات نقض حقوق بشردرایران 04:20