۲۳ بهمن ۱۳۸۴ سالروز به آتش کشیده شدن حسینیه دراویش گنابادی در شهر قم

۴۲۷

روز ۲۳ بهمن ماه سالروز به آتش کشیده شدن حسینه دراویش گنابادی در شهر قم می باشد.

در پی هجوم نیروهای لباس شخصی و بسیجی این حسینیه و دو منزل مسکونی مجاور آن که به دو تن از دراویش و خویشاوندان متولی حسینیه تعلق داشته به صورت شبانه به آتش کشیده شده و تخریب گردید تا آنجا که شاهدان عینی در.
بامداد روز سه شنبه چهاردهم فوریه (۲۵ بهمن) نشانی از ساختمان حسینیه نیافتند.

همزمان بیش از دو‌هزار درویش بازداشت و حداقل سیصد تن نیز شدیداً توسط نیروهای بسیجی و لباس شخصی مصدوم شدند.
بر اساس گزارش ها دراویش گنابادی در ایجاد درگیری نقشی نداشته و در عوض به دستور قطب (رهبر) سلسله میان مردم گل و شیرینی توزیع می کرده اند.
درگیری در اصل حاصل اقدامات دو هیئت مذهبی بود که مأموران انتظامی را تحریک به حمله به حسینیه و دراویش می کرده اند.

نا آرامی پس از آن رخ داد که مسئولان شهر تلاش کردند حسینیه دراویش گنابادی را از کنترل دراویش خارج و فعالیت آن را متوقف کنند.
این اقدام با مقاومت دراویش روبرو شد که با اجتماع در کوچه منتهی به حسینیه و نیز بام ساختمان حسینیه به اعتراض پرداختند.

بنابر گزارش ها دروایش گنابادی، اعم از زن و مرد درون حسینیه در محاصره مأموران نیروی انتظامی قرار داشتند و شماری حدود پنجهزار نفر نیز در بیرون در آرامش و سکوت دست به تحصن زدند.
بنابر اظهارات شاهدان عینی دراویش گنابادی کاملاً در آرامش و سکوت دست به تحصن زده و به دستور قطب سلسله خود به رهگذران گل می داده اند
ولی پس از آنکه فردی روحانی در محل حضور یافت و علیه صوفیه به سخنرانی پرداخت افرادی با لباس شخصی شروع کردند به سردادن شعارهایی همچون: “صوفیه تکفیر باید گردد”، “مرگ بر صوفیه” و …
این فرد روحانی علاوه بر اینکه دراویش و صوفیان را به عقاید ضداسلامی و ایجاد دوگانگی و تفرقه متهم کرد می گفت که آنها از آمریکا و انگلیس پول گرفته و مورد حمایت بیگانگانند.
پس از آنکه روحانی مزبور تحصن کنندگان را تهدید کرد که از آنجا بیرون ریخته خواهند شد مأموران یگان ویژه ضدشورش نیروی انتظامی با استفاده از باتون و شلیک گاز اشک آور به تحصن کنندگان یورش بردند و افراد لباس شخصی نیز از پشت سنگ و آجر بسوی تحصن کنندگان می انداختند.

بنابر گزارش‌ها مأموران انتظامی دراویش تحصن کننده را به شکل فجیعی مورد ضرب و شتم قرار دادند و آنها را روی زمین می کشیدند و به داخل اتوبوس می بردند و در اتوبوس نیز آنها را روی زمین می خواباندند و اجازه نمی دادند روی صندلی بنشینند.
همچنین افراد لباس شخصی نیز به ضرب و شتم افراد می پرداختند و علاوه بر آنکه ساختمان حسینیه را به آتش کشیده و ویران کردند به منزل متولی حسینیه در مجاورت آن نیز حمله کردند.
به گفته شاهدان از بازداشت شدگان پس از بازجویی تعهد گرفته شد که اگر بار دیگر در محافل درویشی دیده شوند با آنها برخورد جدی خواهد شد.
یک شاهد عینی دیگر نیز اظهار داشت که مأموران انتظامی دراویش تحصن کننده را به شکل فجیعی مورد ضرب و شتم قرار دادند و آنها را روی زمین می کشیدند و به داخل اتوبوس می بردند
در این فاجعه ده‌ها درویش گنابادی نیز دچار جراحت‌های شدید ریوی شدند که احتمال استفاده نیروهای امنیتی از گازهای شیمیایی بر علیه دراویش را تقویت می کند.