طلوع فجر ؛ بخش چهارم

آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش - جمعه ۲۲ مهر ۱۴۰۱ خورشیدی

۵۲۶

از تاریخ عبرت بگیریم، وهرز دیلمی کیست و چگونه سرنوشت تاریخ را عوض کرد؟ وعده‌های مسئولین نظام مبنی بر گفتگو با معترضان برای بازجردن باب کشتار و قتل‌عام شهروندان است، شهروندانی که برای حقوق بر حق خود به پا خاسته‌اند. اظهارات علی خامنه‌ای رهبر نظام بار دیگر ثابت کرد که سیستم‌های جبار سر بازگشت و شنیدن صدای انقلاب مردمی را ندارند! از اظهارات مقامات بلندپایه نظام اینطور برمی‌آید که سیستم‌ قصد سرکوب لجام‌گسیخته معترضان را دارد. در چنین شرایطی چه راهکاری بر سر راه مبارزان راه آزادی است و چگونه می‌توانند بر سختی‌ها فائق آیند؟! وعده قرآن مجید در اینباره چیست؟ در بیانیه وزارت اطلاعات چرا مجددا از ترفند‌های امنیتی برای سرکوب استفاده شده‌است؟