هدفِ دشمن‌سازی از دراویش چه بوده‌است؟

آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش

۴۲۹

جمهوری اسلامی با اختصاص بودجه کلان به مؤسسه رسانه‌ای اوج وابسته به سپاه پاسداران با کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و نادر طالب‌زاده اقدام به تهیه فیلمی با سوژه نبرد با داعش کرد ، نام این فیلم به وقت شام بود. چه هدفی پشت ساخت چنین فیلمهایی است؟ چرا جمهوری اسلامی در حالیکه داعش در سوریه است، اقدام به ساخت فیلم نبرد با داعش در ایران کرد؟ چه رابطه‌ای میان ساخت این فیلم و حمله به دراویش در شب واقعه گلستان هفتم است؟ دکتر نورعلی تابنده حضرت‌آقای مجذوبعلیشاه بارها نسبت به خطر موریانه‌های نفوذی فقری هشدار داده است.