تاریخ شفاهی و خاطرات سفر دانشجویی به پاریس همزمان با انقلاب ۱۳۵۷ – بخش اول

آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش

۵۴۰

در این گفتار به بیان خاطرات سفر دانشجویی به فرانسه و تلمذ نزد مرحوم آیه‌اله دکتر مهدی روحانی به امر و اشارت حضرت‌آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه می‌پردازم.

بخش اعظم این گفتار به فعالیت تشکلهای دانشجویان ایرانی خارج کشور و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج کشور و نقش آنها در به وقوع پیوستن انقلاب سال ۵۷ اختصاص دارد، در این برنامه همچنین به بیان خاطره سفر حضرت‌آقای رضاعلیشاه به عراق و هماهنگی‌های صورت گرفته برای محقق شدن این سفر پرداخته شده‌است.

یکی از نخستین تحقیق‌ها در زمینه نظریه ولایت فقیه به سوژه‌تحقیق اینجانب در فرانسه اختصاص داشت. چه شرایطی ضرورت ملاقات حضرت‌آقای رضاعلیشاه با آیت‌اله روح‌اله خمینی را ایجاب نمود؟