طلوع فجر ؛ بخش اول

آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش

۵۶۲

این حرکتی که به وجود آمده حرکتی «انقلابی» است و این «انقلاب» متوقف نمی شود

جنبش آزادیخواهانه مردم ایران؛ هر انقلابی از یک نقطه آغاز می شود و سپس متحول می شود، «انقلاب مردم ایران» با شهادت مظلومانه مهسا امینی آغاز و هم اکنون جهانی شده است، تمامی اقشار جامعه ایران امروز در برابر حکومت ایستاده اند، و «آزادی» را فریاد می زنند.

جلسه اتاق فکر نظام در دانشگاه تهران، همراه با سرکوب شدید دانشجویان دانشگاه شریف

پرداختن به اظهارات علی خامنه ای و سایر مسئولان جمهوری اسلامی در ارتباط با «انقلاب مردم ایران»

نقض قانون اساسی و استقلال کشور توسط جمهوری اسلامی

سیاست سرکوب؛ سرکوبهای هر چه شدیدتر نمی تواند جلوی این «انقلاب» را سد کند، این سیلی است که به راه افتاده و سدهای سرکوب را با خود خواهد برد.