روش شناسی و رفتار های متناقض آقای جذبی! بخش نخست

پاسخ به دعاوی پوچ و تکراری آریاسیروس!

۷۷۲

آقای جذبی مداوما از خودرفتاری متناقض بروز میدهند. ایشان به ظاهر تظاهر به سکوت و خاموشی میکنند و در همانحال به فردی کاملا گمنام – که خودش را آریا سیروس معرفی میکند- ماموریت میدهند تا ادعاهای نادرست و دعاوی صددرصد مخدوش را در مورد مربی منصوص جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش روانه فضای مجازی نماید! این فرد به امر آقای جذبی عباراتی مینویسد از قبیل این جمله:

“حضرت آقای مجذوبعلیشاه اعلی الله مقامه الشریف آقای آزمایش را به مقام ماذون نمازی برکشیدند و دوران ماذون نمازی آقای آزمایش با رحلت حضرت آقای مجذوبعلیشاه و خلافت جانشین منصوص ایشان عالیجناب بندگان پناه حضرت آقای حاج مهندس سیدعلیرضاجذبی ثابت علیشاه ارواحنافداه به پایان رسید”. (پایان نقل قول)

واقعیت آن است که همه کسانیکه به فرمایشهای حضرت آقای مجذوبعلیشاه استنادمیکنند و میگویند که ایشان چندبار فرمودند “آقای جذبی جانشین من خواهند بود”، نباید فراموش کنند که حضرت آقای مجذوبعلیشاه در فایل صوتی- تصویری غیر قابل انکار به عیان بیان فرمودند که بفرض این که ایشان بگویند آقای جذبی جانشینشان خواهد بود اما خداوند درویش وارسته ای را از جای دیگر میفرستد و میفرماید این باید جانشین باشد.
بر این اساس است که آقای جذبی نوشته های خودشان را”خدمتگزار” امضاء میکنند!
حالا آقای آریا سیروس، از پشت سر، ماموریت گرفته که این “فرد خدمتگزار” را بعنوان “ولی حی” به جامعه فقری تحمیل نماید و فقرا را به تجدید بیعت باایشان ترغیب کند!
اما آقای جذبی نه “مروج الاحکام الشریعه” هستند و نه”ولی حی” هستند! آقای جذبی و “اعضای گروه خمسه” دارای اختیارات قطب زمان یعنی “حضرت آقای درویش وارسته” نمیباشند وماموریتی ازطرف ایشان ندارند.پس با آقای جذبی نمیتوان بیعت ولوی انجام داد!
مربی منصوص جناب آقای دکترحاج سیدمصطفی آزمایش تازمان ظهور”حضرت آقای درویش وارسته” ماموریتهای فقری خود را بر اساس کلیه فرامین کتبی سابق الصدور انجام میدهند!