در نبرد با تحریف‌گران تاریخ – بخش سوم

آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش

۴۰۵

تاریخ شفاهی معاصر

تلاش برای روشنگری و آگاهی باهدف جلوگیری از تحریف و تحذیف تاریخ معاصر

بیان وقایع تاریخی در این برهه توسط افرادی که دوران انقلاب ۵۷ و حوادث و رخدادهای پیش و پس از آن را درک کرده‌اند، به مزاج عده‌ای از درون حکومت جمهوری اسلامی خوش نیامده و با ابزارهای مختلف تلاش می‌کنند تا تاریخ معاصر از زبان افرادی که دست در قدرت حکومتی ندارند بازگو نگردد.

استفاده از افراد فرصت‌طلب که سنشان به حوادث و رخدادهای انقلاب ۵۷ قد نمی‌دهد، تحریف، مانع‌تراشی، طرح اتهامات بی‌اساس و بی‌پایه، استفاده از هکرها و افسران جنگ نرم برای ایجاد محدودیت در پخش سه مجموعه از سری برنامه‌های تاریخ شفاهی در صفحه اینستاگرام اینجانب همه نشان از بیم سردمداران حکومت جمهوری اسلامی نسبت به طرح این مباحث دارد.

آیت‌اله خمینی چرا مجموعه‌ای از توصیه‌های عرفانی خطاب به فرزندش حاج احمد‌آقا نوشت؟ چگونه امان‌نامه‌ای برای قطب و پیروان طریقت گنابادی صادر گردید؟ درباره انگیزه آیت‌اله خمینی برای تدوین «منشور روحانیت» چه می‌دانید؟
در مورد دیدگاههای روح‌اله خمینی و ارادتش به مکتب عرفان و حکمت و فلسفه اسلامی چه می‌دانید؟ سابقه آشنایی روح‌اله خمینی با دراویش به دوران کودکی او بازمی‌گردد، اما چگونه و چرا؟ انقلابیون عموما چه کسانی و‌چه گروه‌هایی بودند؟