طلوع فجر ؛ بخش سوم

سه‌شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱ خورشیدی

۶۵۹

آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش

هدف انقلاب چیست؟ غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضاییه نظام خواستار گفتگو با معترضان شد. مردم به این بلوغ رسیده‌اند که چنین وعده‌های پوشالی و پوچی دردی از مشکلات عدیده جامعه دوا نمی‌کند. تجربیات تاریخی انقلاب سال ۱۳۵۷ چگونه می‌تواند چراغ راه جنبش آزادیخواهی هموطنان‌مان باشد؟
چرا حکومت تلاش می‌کند تا مردم را بفریبد؟ حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان خواستار برخورد شدید با معترضان شده است، دلیل این همه تناقض میان سردمداران رژیم چیست؟ موج خروش بنیان‌کن انقلاب مردمی سر باز ایستادن ندارد و هرچقدر که رژیم تلاش کند تا با سرکوب شعله خشم مردم را خاموش کند، نتیجه‌ای حاصل نخواهد کرد.