ابراز نگرانی کاربران توییتر از وضعیت دراویش گنابادی زندانی و دکتر نورعلی تابنده

۱,۴۶۷

تنی چند از کاربران توییتر با انتشار مواردی از آخرین وضعیت دراویش گنابادی زندانی ابراز نگرانی کرده اند. در این میان تعدادی از کاربران با اشاره به بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده ، این امر را غیرقانونی دانسته و خواستار پایان بخشیدن به فشارها بر دراویش گنابادی زندانی و قطب طریقت گنابادی شده اند :

کیارش می نویسد :


فائزه عبدی پور :


درویش گنابادی نوشت :

علیرضا روشن می نویسد :

امیرحسین :