بخشی از پیام تسلیت خانم الهه امیرانتظام در پی درگذشت جناب آقای دکتر نورعلی_تابنده

۱,۴۱۸

در شب ولادت حضرت عیسى مسیح ، پیام آور صلح و  دوستى، یار و یاورى از میان ما رفت که مهر و عطوفت و  انسان مدارى در منش و روش او در تمام طول حیات پر بارش متبلور بود.