رهبانیت و سبک زندگی کلبیون

۱,۱۵۴

چگونه یک حکیم یونانی که تقریبا هزار سال قبل از ظهور اسلام و نزول قرآن زندگی می‌کردن بر روی زهاد مسلمان چنین تأثیری بگذارد؟
دیوژن یکی از بزرگان حکمت یونان است که به سبب اعمالش بر دیگران بعد از خودش تأثیرگذار بود.
افلاطون شاگرد مستقیم سقراط بود. سقراط شاگرد دیگری نیز داشت که نحوه زندگی ساده، متواضعانه و صادق سقراط این شاگردش را متأثر کرد. برترین ویژگی زندگی سقراط فضیلت بود. خصیصه اخلاقی فضیلت چگونه برای فرد حاصل می‌شود؟

 

Voir cette publication sur Instagram

 

چگونه یک حکیم یونانی که تقریبا هزار سال قبل از ظهور اسلام و نزول قرآن زندگی می‌کردن بر روی زهاد مسلمان چنین تأثیری بگذارد؟ دیوژن یکی از بزرگان حکمت یونان است که به سبب اعمالش بر دیگران بعد از خودش تأثیرگذار بود. افلاطون شاگرد مستقیم سقراط بود. سقراط شاگرد دیگری نیز داشت که نحوه زندگی ساده، متواضعانه و صادق سقراط این شاگردش را متأثر کرد. برترین ویژگی زندگی سقراط فضیلت بود. خصیصه اخلاقی فضیلت چگونه برای فرد حاصل می‌شود؟ #فضیلت #ارسطو #افلاطون #سلوک_تن_و_روان #حکمت_یونان #دیوژن #سقراط #قرآن_مجید #کلبیون #کلبی #زاهدان_کلبی #آتن #دیوجانس #خرفه_پشمینه #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #زکریا #یحیی #عیسی_بن_مریم #مسیح #حکما_کلبی #تجرد #تجرید #رهبانیت

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le


مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش