صرف طلب، مشتاقانِ طریق می‌توانند سلوک کنند؟

۹۷۰

آیا طلب به تنهایی برای سلوک کافی است؟ اگر نه چه ویژگی‌ای لازم است تا طالب بتوانند به دیدار یار نائل گردد و گام در طریق نهد؟
تشریح شرایطی که به‌واسطه آن امکان عبور بدن اختری از دهلیز زمان و پیوستن سالک به سرزمین فرادست برای دیدار یار دلدار ممکن و میسر می‌گردد.
در این گفتار بیان می‌داریم که صرف طلب دیدار با یار صورت نمی‌گیرد بلکه تحقق چنین دیداری نیازمند لوازم و شرایط و قابلیت‌هایی است که به‌واسطه ممارست برای سالک مسالک الی‌الله حاصل می‌گردد.

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

آیا طلب به تنهایی برای سلوک کافی است؟ اگر نه چه ویژگی‌ای لازم است تا طالب بتوانند به دیدار یار نائل گردد و گام در طریق نهد؟ تشریح شرایطی که به‌واسطه آن امکان عبور بدن اختری از دهلیز زمان و پیوستن سالک به سرزمین فرادست برای دیدار یار دلدار ممکن و میسر می‌گردد. در این گفتار بیان می‌داریم که صرف طلب دیدار با یار صورت نمی‌گیرد بلکه تحقق چنین دیداری نیازمند لوازم و شرایط و قابلیت‌هایی است که به‌واسطه ممارست برای سالک مسالک الی‌الله حاصل می‌گردد. #حافظ_شیرازی #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #قرآن_مجید #اقلیم_هشتم #بدن_عنصری #گرانش #جاذبه_زمین #بدن_فلکی #بدن_اختری #خلد #پردیس #جنت #ولوج #عیسی_بن_مریم #مسیح #جمل #مرگ_اضطراری #مراقبه #مربی_صاحب_اجازه #طلب #سالک #قابلیت #ممارست #سوره_اعراف #نیروی_جاذبه #انرژی_پرتابی #حرکت_قسری #غزلیات_حافظ #کاتالیزور

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش