امتناع یک درویش زندانی از حضور در جلسه دادگاه انقلاب

۱,۰۶۳

محمد کریمایی از درویشان زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ از حضور در جلسه محاکمه خودداری کرد.

به گزاررش مجذوبان نور ، این درویش گنابادی و دانش آموخته حقوق که در جریان حادثه گلستان هفتم بازداشت و به شدت با شوکر و ضربات باتوم مورد شکنجه و آزار جسمی قرار گرفته ، موارد مطروحه در کیفرخواست صادرشده برای درویشان گنابادی و همچنین سؤال‌های عقیدتی قضات دادگاه انقلاب را مصداق تفتیش عقاید دانسته و به همین دلیل از حضور در دادگاه خودداری کرده‌ است.

این درویش حقوقدان همچنین محرومیت درویشان بازداشتی از حق وکیل را نیز جزو دلایل عدم حضور خود در جلسه‌ی محاکمه دانسته و به عدم رعایت تشریفات قانونی در روند دادرسی پرونده‌ی درویشان اعتراض کرده‌ است.